Nokia ?i Microsoft, posibili câ?tig?tori colaterali în urma victoriei Apple împotriva Samsung

30

 

 Un juriu federal convocat de tribunalul din San Jose, California, a hot?rât vineri c? mai multe smartphone-uri ?i tablete Samsung din gama Galaxy încalc? brevete ale Apple în zona design-ului ?i func?ionalit??ii, jura?ii acordând companiei americane desp?gubiri de 1,05 miliarde de dolari.

Judec?torul care a prezidat procesul va decide în luna septembrie dac? va da curs solicit?rii Apple pentru interzicerea comercializ?rii, pe teritoriul Statelor Unite, a mai multor produse Samsung. Majoritatea anali?tilor v?d ?anse ridicate ca instan?a s? decid? în favoarea Apple.

Ac?iunile Samsung au sc?zut luni la Seul cu peste 7%, potrivitBloomberg.

Astfel, eventuala dispari?ie de pe pia?a american? a unor produse Samsung ar putea reprezenta o oportunitate pentru Nokia de a se impune în zona smartphone-urilor, grupul finlandez fiind marele întârziat al reinvent?rii telefoanelor “inteligente” dup? lansarea iPhone ?i apari?ia sistemului de operare Google Android.

Între timp, verdictul favorabil Apple în procesul cu Samsung poate fi interpretat drept un semnal de alarm? privind vulnerabilitatea altor produse bazate pe Android la procese similare, astfel c? mul?i produc?tori de smartphone-uri ar putea c?uta alternative la platforma Google, precum sistemul de operare Windows Phone dezvoltat de Microsoft, a declarat pentru Bloomberg Carolina Milanesi, analist la compania de cercetare Gartner.

“Sunt sigur? c? produc?torii din zona Android se întreab? cât va mai dura pân? când vor deveni ?inte pentru Apple. Situa?ia ar putea determina unii produc?tori s? apeleze, ca alternativ?, la Windows Phone 8. Pentru companii precum HTC ?i chiar Samsung, care au anun?at deja c? vor produce cel pu?in un smartphone Windows Phone 8, verdictul ar putea cre?te puternic investi?iile în acest sistem de operare”, comenteaz? Milanesi.

Research In Motion (RIM), un alt produc?tor de smartphone-uri aflat în declin dup? apari?ia iPhone, va rata în mare m?sur? oportunitatea imediat? oferit? de verdictul din procesul Apple versus Samsung, deoarece BlackBerry 10, modelul pe care conteaz? compania canadian? pentru a-?i revigora afacerile, va sosi pe pia?? abia în primul trimestru al anului viitor, a afirmat Horace Dediu, fost analist la Nokia care conduce acum la Helsinki propria firm? de consultan??.

Dediu consider? c? Microsoft va avea cel mai mult de câ?tigat, dup? ce produc?torul Windows a câ?tigat deja câteva litigii pe tema tehnologiilor brevetate cu Motorola Mobility, companie cump?rat? în acest an de Google pentru portofoliul uria? de patente în domeniul IT&C. Microsoft a câ?tigat interdic?ii pe importul câtorva produse Motorola în SUA ?i limitarea vânz?rilor în Germania.

Compania din Redmond va încerca probabil s? “sperie” produc?torii de telefoane Android subliniind sanc?iunile la care s-ar putea expune în zona drepturilor de proprietate intelectual?. Astfel, Microsoft s-ar putea “l?uda” cu faptul c? trecerea la Windows Phone poate reprezenta ?i o strategie de ap?rare împotriva unor astfel de ac?iuni în justi?ie.

Samsung produce în prezent zeci de telefoane Android ?i numai trei modele bazate pe software Microsoft.

Nokia ?i Microsoft au încheiat anul trecut un parteneriat pentru dezvoltarea de smartphone-uri bazate pe Windows Phone, primele rezultate concrete ale acestei alian?e fiind gama Nokia Lumia, care în pofida designului ?i specifica?iilor competitive cu cele mai noi telefoane Apple ?i Android nu au înregistrat vânz?ri care s? le asigure celor dou? companii o cot? de pia?? substan?ial?, din cauza unei pie?e slab dezvoltate de aplica?ii ?i accesorii.

Cota de pia?? a Nokia pe pia?a mondial? a telefoanelor mobile a sc?zut în trimestrul al doilea la 20%, de la 23% în perioada corespunz?toare a anului trecut, potrivit estim?rilor Gartner. Sistemul de operare Android a ajuns la o cot? de pia?? de 64%, cu 21 puncte procentuale mai mult decât la jum?tatea lui 2011, în timp ce sistemul de operare iOS al Apple are o prezen?? de 19%.

Nokia va prezenta pe 5 septembrie urm?tarea genera?ie de smartphone-uri Lumia, construite pe platforma Microsoft Windows Phone 8. O s?pt?mân? mai târziu, Apple va lansa noul model iPhone, cel de-al ?aselea al familiei de smartphone-uri.