Nikolai Beckers, noul CEO al Romtelecom

38

Romtelecom anun?? c? dl. Nikolai Beckers a fost numit în func?ia de CEO al companiei, începând cu 1 aprilie. Dl. Beckers va ocupa, de asemenea, pozi?ia de CEO în cadrul COSMOTE România. Dup? 5 ani în care a urmat un traseu de succes la conducerea opera?iunilor OTE din România, dl. Stefanos Theocharopoulos va ocupa func?ia de Group Chief Technology & Operations Officer, atât pentru telefonia fix? cât ?i cea mobil?, în cadrul Grupului OTE. În Grecia, dl. Theocharopoulos va conduce o echip? de peste 6.000 de angaja?i.

Dl. Beckers a fost CEO T-Systems Fran?a începând din septembrie 2011. Acesta are o experien?? extins? în telecomunica?ii, IT&C, internet ?i social media. Dl. Beckers ?i-a început cariera în 1989 în cadrul Deutsche Bank ?i a ocupat o serie de pozi?ii de management ca Pre?edinte ?i CEO al Deutsche Telekom Fran?a, Managing Director al Deutsche Telekom Filipine, Financial Director al T-Online Fran?a. El a fost, de asemenea, CEO al subsidiarei DT din FYROM. Dl. Beckers de?ine un MBA la Universitatea din Köln, Germania.

Dl. Stefanos Theocharopoulos, CEO COSMOTE România din ianuarie 2008 ?i CEO al Romtelecom din iulie 2011, s-a al?turat Grupului OTE în 2002. A ocupat pozi?iile de OTEGlobe Business Development Executive Director, OTE Investment Services Executive Technology Director, precum ?i pe cea de membru în Board-ul mai multor companii din cadrul Grupului OTE. De?ine o diplom? în Inginerie Electronic?, de la Universitatea Sussex, precum ?i un masterat în Comunica?ii Mobile ?i prin Satelit, de la Universitatea Westminster.

Dl. Michael Tsamaz, Pre?edinte ?i CEO OTE Group ?i Pre?edinte al Consiliului de Administra?ie Romtelecom, a declarat: “Contribu?ia lui Stefanos la cre?terea rapid? a COSMOTE România ?i la transformarea Romtelecom într-o organiza?ie modern? ?i profitabil? a fost esen?ial?. La fel de important va fi noul s?u rol în procesul de transformare al OTE Group, având ca principale obiective maximizarea eficien?ei opera?iunilor de re?ea ?i optimizarea calit??ii serviciilor oferite clien?ilor. Dl. Tsamaz i-a urat dlui. Beckers mult succes în România ?i a ad?ugat: “Dup? un parcurs performant ?i îndelungat în cadrul Deutsche Telekom Group, Nikolai Beckers vine în România cu o experien?? valoroas? acumulat? pe pie?e interna?ionale. Sunt încrez?tor c? va contribui la traseul pozitiv ?i la progresul opera?iunilor noastre din România, o pia?? important? pentru Grup, p?strând acela?i ritm”.