Naspers preia 70% din eMAG

33

Naspers, unul dintre cei mai mari juc?tori globali din online investe?te în eMAG, cea mai mare companie din România ?i Europa de Est pe pia?a de comer? online. Astfel, Naspers va de?ine 70% din ac?iunile companiei eMAG, Iulian Stanciu 21,6% iar Radu Apostolescu va p?stra 8,4% din ac?iuni. Intrarea grupului Naspers în ac?ionariat a fost determinat? de pozi?ia eMAG în retail-ul regional, inten?ia grupului fiind capitalizarea know how-ul companiei locale pentru expansiunea grupului in regiune. 

 

Iulian Stanciu va asigura managementul companiei în calitate de Director General eMAG, în vreme ce Radu Apostolescu va ocupa pozi?ia de Director de Dezvoltare. 

 

eMAG se va extinde pe principalele pie?e din Estul Europei. Un prim pas va fi f?cut anul acesta prin intrarea în Bulgaria, urmând ca în scurt timp s? se demareze noi opera?iuni pe alte pie?e mari din regiune. 

Grupul Naspers este unul dintre cei mai mari juc?tori online din Asia, America de Sud, Africa, Rusia ?i Europa Central?. Compania înregistreaz? o cifr? de afaceri de 5,3 miliarde USD în ultimul an financiar  ?i este evaluat? la Johannesburg Stock Exchange la 21,6 miliarde USD. În China ?i Rusia grupul Naspers de?ine cele mai accesate platformele online: Tencent (cu peste 800 de milioane de utilizatori înregistra?i) ?i Mail.ru (care atrage peste 70% din traficul de internet din Rusia). La nivel local Naspers de?ine PayU România, platformele online autovit.ro, mercador.ro, compari.ro ?i este unul dintre ac?ionarii Fashion Days.

Naspers este interesat de construirea unui parteneriat pe termen lung cu eMAG ?i actuala sa echip? de management. Cristina Berta, Head of M&A Naspers Europe, a declarat: “Suntem încânta?i s? demar?m lucrul al?turi de echipa de la eMAG. Prin rezultatele ?i realiz?rile pe care le-au avut pân? în prezent, eMAG s-a dovedit a fi un adev?rat lider în inova?ie ?i implementare de comer? online. Suntem ner?bd?tori s? lucr?m împreun? în anii ce vor urma pentru dezvoltarea ?i extinderea opera?iunilor pe pia?a de online din regiune”. 

eMAG a înregistrat în 2011 o cifr? de afaceri de 145 mil EUR, echipa companiei num?rând în prezent peste 450 de membri. Retailer-ul de?ine un portofoliu de peste 60.000 produse, dezvoltate de 400 de branduri interna?ionale. 

„Pentru mine poate cea mai important? component? a tranzac?iei este recunoa?terea valorii companiei ?i a rezultatelor echipei pe care am construit-o în to?i ace?ti ani. Am demonstrat c? în România antreprenoriatul func?ioneaz?, c? po?i dezvolta o afacere solid?, suficient de puternic? pentru a determina un gigant global în domeniul IT s? te transforme în vârful de lance pentru dezvoltarea grupului în regiune. Este de fapt un pas important pentru industria local? ?i un semnal c? juc?torii români pot fi atr?g?tori pentru marii investitori interna?ionali”, declar? Iulian Stanciu, Director General eMAG. 

„Acum 11 ani plecam la drum pe o pia?? inexistent? ?i adaptam un model de comer? ce p?rea rupt din filme pentru România. F?r? planuri clare ?i f?r? s? ?tim unde vom ajunge. Dup? to?i ace?ti ani, unul dintre gigan?ii online mondiali vine în Romania ?i vrea s? continue ?i s? replice în regiune toate planurile noastre. Mai are cineva îndoieli c? visul american se poate tr?i la noi acas??” a declarat Radu Apostolescu, co-fondator eMAG ?i Director de Dezvoltare.  

Tranzac?ia va deveni efectiv? dup? primirea acordului de la Consiliul Concuren?ei.