Motorola Mobility d? afar? 20% dintre angaja?i

17

Motorola Mobility a anun?at c? va renun?a la 20% dintre angaja?i în urm?toarele luni ca parte a programului de restructurare în care a intrat compania dup? ce a fost preluat? de Google.

 

Pe lâng? cele 4000 de concedieri, compania pl?nuie?te s? închid? o treime dintre cele 94 de fabrici ?i s? se concentreze pe punctele de produc?ie din Sunnyvale, California, Chicago ?i Beijing, îmbun?t??indu-?i în acela?i timp prezen?a în Asia ?i India. Se vor face modific?ri ?i în conducere, 40 de vicepre?edin?i fiind ?i ei concedia?i. În plus, Motorola se va concentra de acum înainte mai mult pe calitate decât pe cantitate, a?a c? vor fi lansate mai pu?ine dispozitive ?i comenzile vor fi reduse la jum?tate.

 

Se pare c? Motorola urmeaz? modelul HTC, bazându-se pe faptul c? dispozitivele de foarte bun? calitate, la un pre? pe m?sur? ?i mai pu?ine la num?r vor aduce profit mai mare decât zeci de alte modele ieftine. Compania din Taiwan a avut câteva luni grele în ultima perioad?, dar veniturile ?i-au revenit în trimestrul doi, deci s-ar putea ca asta s? fie calea cea bun? ?i pentru Motorola.

 

Sursa: Gsmarena.com