Motorola MC40 – pentru retail si logistica

35

Smart ID Dynamics, specialistul în solu?ii pentru mobilitate, aduce în Români computerul mobil MC40. Este un terminal mobil extrem de sub?ire, în format de buzunar, care poate fi personalizat cu brandul angajatorului.

Cu acest dispozitiv angaja?ii pot scana codurile de bare de pe produse pentru a verifica pre?urile, pot verifica disponibilitatea stocurilor sau loca?ia acestora, pot suna departamentul marketing pentru detalii suplimentare despre promo?ii, pot c?uta informa?ii despre produs sau pot înregistra cadouri, pot face compara?ii de pre? între produse multiple ?i pot suna al?i colegi în magazin pentru a solicita ajutor. În egal? m?sur?, angaja?ii unui retailer pot completa informa?ii prin intermediul unei aplica?ii de carduri de loialitate – oriunde în magazin ?i f?r? a fi nevoie s? p?r?seasc? clien?ii. 

 

Tehnologia de ultim? genera?ie cu aspect specific „consumer”, impresionant? din punct de vedere al designului folosit, care poate fi folosit? prin personalizare ca o extensie a brandului, dar care include func?ionalit??i specifice de tip industrial, poate fi acum la îndemâna angaja?ilor din retail.

 

Atunci când vânz?torii nu asist? clien?ii,  terminalul mobil MC40 poate fi folosit pentru a executa multiple activit??i necesare pentru a men?ine magazinul la nivelul cerut de clien?i, pentru a realiza audituri de pre?uri, modifica pre?uri sau pentru înlocuirea m?rfurilor pe rafturile magazinului.

 

Terminalul mobil Motorola MC40

– Motorola MC40 este un terminal compact, u?or de folosit, cu ajutorul caruia angajatii pot accesa instant informa?ii securizate ?i aplica?ii de business care ajut? clien?ii sa ia decizii rapid. Permite vizualizarea stocurilor, pre?urilor si informa?iilor despre produse astfel încât angaja?ii din retail s? poat? r?spunde imediat întreb?rilor clien?ilor.

– Motorola MC40 combin? popularitatea ?i familiaritatea specifice utilizatorilor persoane fizice cu experien?a real? a echipamentelor de tip industrial într-un echipament cu ecran de 4 inch cu touch-screen.

-Motorola MC40 poate fi folosit ca POS Mobil – include scanner de coduri de bare ?i cititor de bare magnetice   – pentru a realiza vânz?rile oriunde în cadrul unui magazin de retail f?r? a l?sa clientul singur pentru finalizarea tranzac?iilor – acest lucru reduce num?rul de vânz?ri pierdute, îmbun?t??e?te experien?a de cump?rare ?i cre?te satisfac?ia clien?ilor.