Modificari ale legislatiei secundare care reglementeaza utilizarea resurselor de numerotatie si resurselor tehnice

13

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a finalizat in cadrul Consiliului Consultativ doua decizii referitoare la resursele de numerotatie si la resursele tehnice: o decizie privind modificarea si completarea unor reglementari din domeniul resurselor de numerotatie si resurselor tehnice utilizate pentru furnizarea serviciilor de telefonie/comunicatii si o decizie privind utilizarea numerelor nationale scurte interne si a codurilor scurte SMS/MMS.

Modificarile si completarile vizeaza Planul National de Numerotatie (PNN), procedura de solicitare si emitere a licentei de utilizare a resurselor de numerotatie, respectiv procedura de alocare si utilizare a unor resurse tehnice de numerotatie, precum si conditiile de utilizare a numerelor nationale scurte de forma 19vx(y)  sau 118(xyz).

Referitor la PNN, a fost reglementata situatia numerelor nationale scurte interne, destinate furnizarii serviciilor interne de retea (ca de exemplu relatii cu clientii) si serviciilor cu valoare adaugata, numere ce au forma 12vx(y), 13vx(y), 14vx(y), 15vx(y), 17vx(y), 18vx(y), 83vx(y), 84vx(y), 88vx, 96vx(y) – 99vx(y). De asemenea, ca urmare a dezvoltarii serviciilor de comunicatii electronice la puncte mobile, ANCOM deschide un nou domeniu de numerotatie pentru servicii mobile, astfel ca numerele ce incep cu 06 vor putea fi in viitor alocate furnizorilor de servicii de comunicatii electronice la puncte mobile.

Odata cu intrarea in vigoare a noii decizii agreate cu industria, furnizorii de retele publice de comunicatii electronice vor avea si ei posibilitatea de a li se aloca si de a utiliza numere geografice, numere independente de locatie sau numere nongeografice pentru servicii furnizate la puncte mobile. Un furnizor de retele ar putea fi interesat de aceste numere pentru a le transfera mai departe furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului pe care ii gazduieste in reteaua sa, inclusiv unor operatori mobili virtuali. Astfel, decizia, in acord cu noul cadru legislativ din domeniul comunicatiilor electronice, deschide posibilitatea transferului direct al unor resurse de numerotatie alocate unui titular de licenta catre un furnizor de servicii de comunicatii electronice, fara a mai fi necesara parcurgerea procedurii de solicitare si emitere a unei noi licente de utilizare a resurselor de numerotatie de la ANCOM. De asemenea, pe baza experientei acumulate, Autoritatea a introdus in decizie si o serie de masuri menite sa simplifice procedura de acordare a unei licente de utilizare a resurselor de numerotatie si a extins termenul de activare a resurselor de numerotatie alocate de la 6 luni la 12 luni, pentru a asigura un interval de timp suficient in vederea negocierii si incheierii acordurilor de interconectare.

Autoritatea a extins, de asemenea, tipurile de servicii care pot fi furnizate prin intermediul numerelor de forma 19vx sau 19vxy, prin includerea unei noi categorii de servicii – servicii de interes general, cu diferentierea tarifului care poate fi aplicat de catre furnizori in functie de subdomeniile folosite.

ANCOM reglementeaza pentru prima data utilizarea numerelor nationale scurte interne si a codurilor scurte SMS/MMS stabilind prin decizie o serie de resurse de numerotatie utilizate pentru furnizarea serviciilor cu valoare adaugata si a serviciilor specifice de retea. Furnizarea serviciilor cu acces exclusiv prin SMS/MMS se va face prin intermediul unor coduri speciale al caror format va fi stabilit de catre furnizorii de retele publice de comunicatii si de catre reprezentantii ANCOM prin intermediul unui Cod de conduita in sapte luni de la intrarea in vigoare a deciziei.

Prin aceasta decizie se urmareste asigurarea cadrului legal pentru o mai buna informare a utilizatorilor finali, in special in ceea ce priveste tarifele precum si utilizarea armonizata a numerelor nationale scurte interne si a codurilor scurte SMS/MMS pentru furnizarea de servicii cu valoare adaugata dupa expirarea unui termen de tranzitie de 3 ani de la intrarea in vigoare a deciziei.

Deciziile privind numerotatia vor fi transmise spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei.