Mobile marketing cre?te cu 8% în România, în 2012

22

Pia?a de mobile marketing (inform?ri ?i texte promo?ionale prin SMS) a dep??it 100 de milioane de SMS-uri în 2011, urmând ca anul acesta s? creasc? cu 8% în volum, conform prognozelor Netopia, operatorul serviciului Web2sms.

 

Dac? anul trecut pia?a de mobile marketing a avansat cu 10%, pân? la aproximativ 100 de milioane de SMS-uri, în 2012, aceasta va urca cu pân? la 8% din punct de vedere al volumului de SMS-uri trimise, la circa 108 milioane de SMS-uri. 

 

Din punct de vedere al cotei de pia??, reprezentan?ii Netopia mizeaz?, în anul curent, pe o cre?tere de minimum 1,5% peste avansul pe care îl va înregistra pia?a, la aproximativ 36% din volumul pie?ei.

 

În ceea ce prive?te valoarea pie?ei, reprezentantul web2sms apreciaz? o cre?tere de doar 2-3%.

 

În acest an, notific?rile ?i inform?rile trimise de c?tre companii clien?ilor î?i vor reduce ponderea cu câteva procente sub cota de 80% de anul trecut din num?rul total de mesaje, pe când textele promo?ionale se vor apropia de 25% pondere, fa?? de 20% anul trecut.

 

“În prezent se poate observa o încetinire pe acest sector, cauzat în principal de sc?derea ritmului de cre?tere al cererii venite de la segmentele mari de clien?i. Aceste grupe de clien?i au contribuit ?i la erodarea pre?ului mediu pe SMS (notificare), cu circa 6%. A?adar, în condi?iile în care presiunea pe costuri va avea un impact semnificativ la nivelul pie?ei, cre?terea acesteia ar trebui s? vin? din mesajele comerciale”, a declarat Liviu Pandrea, Director Mobile Marketing Netopia.

 

Companiile din România care utilizeaz? cu prec?dere SMS-ul ca metod? de comunicare cu baza de clien?i r?mân cele care admininstreaz? baze mari de clien?i, respectiv companii din sectorul financiar-bancar, telecom. Acestea vor trimite, în acest an, aproximativ jum?tate din totalul de SMS-uri prognozate. Juc?torii din sectorul IT&C vor expedia 32% dintre mesaje, în timp ce 17% dintre mesaje vor proveni de la companii din zona de FMCG, iar restul de la firme auto sau media.

 

Din analizele web2sms, 99% din SMS-uri sunt citite în primele 5 minute.