Mark Zuckerberg: trecerea la tehnologia mobil?, marea provocare pentru Facebook

24

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a recunoscut c? cea mai mare provocare a companiei în acest moment este adaptarea la tehnologia mobil?. Comentariul a fost f?cut în cadrul unei conferin?e organizate s?pt?mâna trecut?. În aceast? perioad? Facebook continu? s? adauge func?ii noi ?i s? achizi?ioneze companii specializate în tehnologia mobil? în încercarea de a se adapta la utilizarea pe scar? tot mai larg? a smartphone-urilor ?i a tabletelor în detrimentul computerelor clasice.

 

Aproape jum?tate dintre cei aproape 900 de milioane de utilizatori ai re?elei intr? pe Facebook de pe dispozitive mobile pe are e dificil? afi?area de mesajelor publicitare, care genereaz? cea mai mare parte din venitul companiei. Prin urmare, investitorii se îndoiesc de capacitatea companiei de a-?i cre?te veniturile pe termen lung, pentru c? treptat se renun?? la echipamentele fixe în favoarea celor mobile.

 

Sursa: Electronista