Licita?ia de spectru continu? cu organizarea rundelor suplimentare

22

Etapa principal? a licita?iei de la ANCOM pentru spectrele de frecven?? s-a încheiat f?r? ca toate licen?ele s? fie vândute, înainte de expirarea timpului maxim legal alocat ieri com­peti?iei – ora 16:00, astfel c? arbitrul telecom va organiza noi runde la care va încerca s? vând? spectrul r?mas.

“În urma sesiunii de runde primare de licitare sus?inute ast?zi, în cea de-a doua zi a licita?iei de spectru, Comisia anun?? c? cererea nu mai dep??e?te oferta în niciuna dintre benzile disponibile. Se încheie astfel faza rundelor primare, dup? desf??urarea unui num?r de 3 asemenea runde”, a anun?at Comisia de licita?ie.

Fiecare rund? suplimentar? de la licita?ie ar?ta c? operatorii luptau pe o frecven?? ?i pl?tesc mai mult decât pre?ul de pornire stabilit de Guvern. Practic, cei cinci operatori telecom participan?i la licita?ie au avut doar trei runde în care s-au b?tut pe licen?e oferind pre?uri mai mari fa?? de rivali, dup? care s-au oprit, obligând ANCOM s? declare închis? etapa principal? a competi?iei.

Autoritatea de reglementare în comunica?ii a mai precizat c? au r?mas blocuri de frecven?? nevândute, astfel c? vor avea loc runde suplimentare de licita?ie, la care se va încerca vânzarea lor, primul termen fiind data de 14 septembrie.

 

Sursa: Zf.ro