Kaspersky Lab blocheaz? accesul la datele personale de pe smartphone-urile furate

14

Kaspersky Lab a ob?inut un brevet pentru un sistem capabil s? securizeze datele personale stocate în memoria unui dispozitiv mobil. Tehnologia, patentat? în Rusia sub num?rul 2450333, identific? cele mai importante informa?ii ale utilizatorului ?i blocheaz? accesul la ele dac? telefonul este furat sau pierdut.

 

Dispozitivele mobile, precum tabletele ?i telefoanele mobile inteligente, ofer? func?ii din ce în ce mai avansate, care pân? recent erau întâlnite doar pe computerele personale. Astfel, utilizatorii pot vizualiza fotografii ?i filme, pot redacta documente, naviga pe Internet ?i comunica pe re?elele sociale, dar, de asemenea, au posibilitatea s? efectueze opera?iuni de online banking ?i tranzac?ii comerciale. Aceste opera?iuni cresc atât cantitatea, cât ?i valoarea informa?iei stocate în memoria dispozitivului. De exemplu, datele bancare – parolele de online banking ?i numerele cardurilor bancare – pot fi compromise dac? mobilul este furat.

 

Tehnologia dezvoltat? de Kaspersky Lab analizeaz? datele stocate pe dispozitivul mobil ?i identific? toate informa?iile confiden?iale care pot cauza cele mai mari prejudicii: mesajele SMS ?i MMS, datele legate de aplica?ii, precum ?i o selec?ie a fi?ierelor individuale. În aceast? list? pot fi inclu?i anumi?i parametri ai sistemului de operare, fi?iere tip log etc.

 

Kaspersky Mobile Security, solu?ia de securitate dedicat? dispozitivelor mobile, include un sistem care protejeaz? datele utilizatorilor în eventualitatea în care tabletele/smartphone-urile sunt pierdute sau furate. Metoda obi?nuit? de securizare presupune trimiterea unei comenzi prestabilite care blocheaz? dispozitivul sau ?terge toate datele de pe el. Noua tehnologie a Kaspersky Lab ofer? op?iuni avansate ?i poate deosebi informa?iile personale de alte fi?iere care nu sunt la fel de valoroase. Astfel, datele confiden?iale sunt protejate fie prin blocarea accesului la ele, fie prin selectarea ?i ?tergerea lor din memorie. Aceste opera?iuni pot fi realizate în mod automat sau semiautomat (aceast? op?iune permite utilizatorului s? modifice set?rile sistemului de protec?ie ?i s? selecteze ac?iunea ce trebuie efectuat? atunci când mobilul este furat sau pierdut).

 

Kaspersky Lab a mai ob?inut recent trei brevete pentru tehnologii de securitate destinate mediului business: patentul 2449348 descrie un sistem pentru scanarea antivirus la nivel de server a datelor desc?rcate din re?ea, analizând sursa de provenien?? a fiec?rei informa?ii noi în parte, iar patentul 8181253 acoper? o tehnologie de reducere a riscurilor de securitate IT într-o re?ea corporate. Pe baza unor parametri, aceasta calculeaz? poten?ialul de risc asociat activit??ilor efectuate de angaja?i pe computerele companiei. Aceste informa?ii pot fi apoi utilizate pentru crearea unei politici flexibile de securitate. De asemenea, patentul 8209740 descrie un sistem pentru controlul accesului la resursele dintr-o re?ea corporate sau doar la un anumit segment al re?elei, folosind un agent de administrare instalat pe un computer special folosit pentru acest scop.

 

Peste 110 tehnologii avansate dezvoltate de Kaspersky Lab sunt brevetate în Rusia, SUA, Europa ?i China. Alte 160 de patente Kaspersky Lab se afl? în a?teptare în diferite ??ri ale lumii.