În?untrul lui Apple A5X, performan?? grafic? bun? ?i un chip gigantic

28

Vineri am men?ionat de prima privire aruncat? în interiorul noului iPad de c?tre cei de la iFixit ?i am remarcat c?, dincolo de ecranul impresionat dar care era deja celebru, interiorul nu ascunde surprize prea mari. Între timp îns? au ap?rut date mai importante despre noul procesor A5X ?i acestea ascunde ?i lucruri bune dar ?i unele mai pu?in binevenite.

 

În momentul lans?rii, Tim Cook a afirmat c? noul A5X este de patru ori mai rapid decât vârful de lance al tabletelor Android, NVIDIA Tegra 3, ?i afirma?ia pare par?ial corect?. Spunem par?ial deoarece, dac? în procesarea grafic? nucleul grafic quad-core PowerVR SGX543 MP4 îngenuncheaz? într-adev?r Tegra 3 atunci când vine vorba de fillrate ?i calcul geometric, procesorul Cortex-A9 dual-core din noul chip, tactat la 1GHz, nu are prea multe ?anse în fa?a nucleului similar dar quad-core tactat la 1,4GHz, A5X fiind învins în Geekbench. Testele de naviga?ie Web au înclinat îns? iar în partea Apple, cele dou? platforme fiind egale în Peacekeeper iar A5X preluând conducerea în SunSpider.

 

Aspectele mai pu?in pl?cute ale noului chip Apple privesc îns? dimensiunile ?i eficien?a energetic? a acestuia. Fabricat înc? în tehnologia de 45nm a celor de la Samsung, Apple A5X a eliminat memoria RAM intern? în favoarea unor module externe ?i a dublat nucleul grafic prin utilizarea versiunii quad-core a produsului PowerVR SGX543. Dac? A5 a fost un chip mare, noul A5X este de-a dreptul gigantic, cu cei 163mm2 acesta fiind cel mai mare chip mobil produs vreodat?, dep??ind vechiul A5 (122mm2) ?i fiind la o distan?? enorm? de NVIDIA Tegra 3, care are doar 80mm2 dar este fabricat într-un proces pe 32nm. Nucleul grafic ocup? jum?tate din aceast? pastil?, printre optimiz?ri mai remarcându-se mutarea canalelor de memorie lâng? GPU, cel mai avid consumator de band?.

 

Aceast? m?rire a chipului A5X, înpreun? cu ecranul cu rezolu?ie mare ?i num?r dublu de LED-uri pentru iluminare, face ca tableta s? ofere o autonomie identic? cu cea a versiunii anterioare în condi?iile cre?terii majore a capacit??ii ?i dimensiunilor baterie. Cât de bine va func?iona întregul ansamblu urmeaz? s? vedem, îns? deja au ap?rut plângeri privind supraînc?lzirea tabletei în col?ul din stânga-jos, adic? zona în care este amplasat procesorul A5.

 

Aceste dimensiuni ne fac s? fim siguri c?, dac? iPad 2 ?i iPhone 4S au folosit acela?i nucleu Apple A5, repetarea acestei implement?ri va fi imposibil? în condi?iile date, un terminal mobil neputând g?zdui un procesor atât de mare ?i o baterie pe m?sur?, ceea ce ne face s? a?tept?m cu interes primele zvonuri despre viitorul Apple A6.