Încarc? pozele direct pe Facebook, cu func?ia Android Photo Sync

20

Încarc? pozele direct pe Facebook, cu func?ia Android Photo Sync

Cu Facebook Photo Sync elimin?m practic etapa în care alegeam manual pozele pe care vrem s? le înc?rc?m pe Facebook, întreaga opera?iune fiind realizat? acum automat. Astfel, pozele sunt înc?rcate pe Facebook imediat ce au fost ob?inute, sau ori de câte ori avem la dispozi?ie o conexiune activ? la internet. Albumele astfel create pot fi publice – vizibile pentru toat? lumea, sau adresate unui cerc mai restrâns de prieteni în care avem încredere.

Pozele înc?rcate cu func?ia Photo Sync pot fi g?site în sec?iunea Photos, ap?sând butonul Synced din josul pagini. Cei care acceseaz? portalul Facebook de pe PC, viziteaz? aceia?i sec?iune Photos ?i dau click pe link-ul Synced From Phone.

Atunci când este nevoie, pozele care au fost deja înc?rcate prin func?ia Photo Sync pot fi ?terse vizitând timeline-ul profilului de utilizator. De aici acces?m sec?iunea Photos, iar apoi butonul Synced din josul paginii. Pentru a ?terge o poze nu trebuie decât s? o select?m ?i s? alegem op?iunea Remove synced photo.

Func?ia Photo Sync este disponibil? pentru to?i utilizatorii Android care au instalat? cea mai noua versiune a aplicatiei ?i poate fi activat? din meniul de configurare al aplica?iei.