În Marea Britanie se cump?ra mai multe c?r?i electronice decât c?r?i tip?rite

20

Amazon a declarat c? pentru prima dat? c? în Marea Britanie consumatorii achizi?ioneaz? mai multe c?r?i electro nice Kindle decât c?r?i tip?rite ?i, în acela?i timp, c? posesorii Kindle cump?ra de patru ori mai multe c?r?i decât atunci când foloseau aplica?iile e-reader de la Amazon. 

 

Publica?ia The Guardian afirm? c? la fiecare 100 de exemplare tip?rite vândute compania înregistreaz? 114 desc?rc?ri de c?r?i electronice Kindle (incluzând Kindle Touch, Kindle Touch 3G, Kindle Keyboard 3G), aceast? gam? fiind num?rul 1 în topul produselor vândute pe care produc?torul le pune la dispozi?ie consum?torilor s?i din Marea Britanie. 

 

Amazon descrie aceast? trecere c? “o rena?tere a lecturii”, cu toate c? desc?rc?rile digitale au dep??it vânz?rile c?r?ilor tip?rite înc? din 2011 în Marea Britanie. 

 

În iunie 2010 compania anun?a c? suportul electronic Kindle l-a devansat pe cel tip?rit ?i previziona c? va continua s? o fac? ?i în al doilea trimestru din 2011, cu 143 de desc?rc?ri la 100 de c?r?i printate, dep??ind pragul chiar mai repede decât se a?teptaser?. 

 

Jorrit Van der Meulen, vicepre?edinte al Kindle UE, a afirmat: “Consum?torii britanici prefer? c?r?ile electronice Kindle celor tip?rite, acest lucru nepresupunând c? înregistr?m o sc?dere a profitului pentru c?r?i tip?rite, din contr?.

 

C?r?ile electronice au devansat c?r?ile printate dup? mai pu?in de patru ani de la lansarea Kindle în Statele Unite, astfel încât s? atingem acela?i prag în Marea Britanie dup? doar doi ani reprezint? un real succes pentru noi ?i dovede?te cât de rapid au îmbr??i?at cititorii din Marea Britanie c?r?ile electronice Kindle. Datorit? succesului înregistrat de Kindle vindem mai multe c?r?i decât înainte, spre bucuria autorilor ?i a editurior”. 

 

Amazon inten?ioneaz? s? câ?tige din ce în ce mai mul?i cititori de c?r?i electronice Kindle de partea sa ?i s? actualizeze tableta Kindle Fire în lunile urm?toare, cel mai probabil s? o lanseze pe cele mai populare pie?e europene, printre acestea num?rându-se Marea Britanie, Fran?a, Spania ?i Germania.

 

Sursa: The Next Web