IBM vrea s? folosim realitatea augmentat? la cump?r?turi

38

Laboratorul de cercetare al IBM din Haifa a creat un prototip de aplica?ie pentru smartphone-uri cu ajutorul c?reia utilizatorii pot afla mai multe date despre produsele din magazine. Aplica?ia IBM folose?te realitatea augmentat? pentru a oferi utilizatorilor informa?ii personalizate despre compozi?ia alimentelor.

 

Cum func?ioneaz?? Când intr? într-un magazin (inclus în programul IBM), utilizatorul trebuie s? porneasc? aplica?ia de realitate augmentat? în care s-au înregistrat în prealabil folosind num?rul de telefon sau num?rul cardului de loialitate al magazinului respectiv. Utilizatorul trebuie s? completeze ?i un profil în leg?tur? cu nevoile sale de diet? precum cantitatea de zah?r sau sare permise, lipsa sau tipul de carne permis, tipul gr?similor acceptate etc. Apoi, serverul instalat de IBM în magazin, care folose?te soft-ul special IBM Smarter Commerce, va trimite date despre produsele din magazin c?tre smartphone-ul sau tableta utilizatorului. Astfel, îndreptând camera portabilului c?tre produsele din magazin, acesta va putea vedea mai multe date despre produsele de pe raft, suprapuse peste imaginea real? a produsului.

 

Bineîn?eles, în afar? de timpul economisit de client pentru a verifica ingredientele fiec?rui produs în parte, magazinul poate insera ?i date despre diferite promo?ii, oferte sau alte facilit??i pentru clien?ii care utilizeaz? aplica?ia. Din p?cate, IBM nu a spus când va pune la dispozi?ie aplica?ia c?tre publicul larg.

 

Surs?: Engadget