HTC anun?? crearea unei structuri interne pentru dezvoltarea de produse noi competitive

52

 

Dup? anun?area unor rezultate financiare nefavorabile în ultimul trimestru al anului trecut, o prognoz? la fel de sumbr? pentru trimestrul în curs ?i o admitere cu noduri a insuccesului terminalelor masive cu suport LTE ?i ecrane de 4,7”, HTC face primul pas c?tre schimbarea promis?.

 

Acum câteva s?pt?mâni, HTC a anun?at c? va renun?a s? mai lanseze prea multe terminale ?i c? se va concentra pe produse cheie care s? aduc? mereu ceva nou ?i s? se fac? remarcate pe o pia?? dificil?. Prima c?r?mida pare s? fi fost pus? ast?zi, când taiwanezii au anun?at înfiin?area unui departament nou denumit Studio. Având în componen?? membri ai diferitelor departamente ale companiei, cum ar fi ingineri ?i designeri, acest nou departament va fi direct în subordinea managerului Peter Chou ?i se va ocupa de destinele acelor produse de care HTC are nevoie pentru a ie?i din situa?ia dificil? pe care o are în prezent.

 

Odat? cu acest anun?, HTC a afirmat c? va l?rgi spectrul produc?torilor de subansamble cu care lucreaz?. În prezent, toate produsele HTC folosesc chipuri Qualcomm, compania având îns? în istoria sa ?i colabor?ri cu Samsung sau Texas Instruments la care se pare c? ar vrea s? se întoarc? pentru a descoperi oportunit??i noi de dezvoltare hardware.