HTC a încheiat un trimestru dificil, iar urm?torul va fi ?i mai greu

14

HTC a încheiat un trimestru dificil, iar urm?torul va fi ?i mai greu 


Produc?torul taiwanez de terminale mobile HTC a avut parte de o ascensiune rapid? în 2010 ?i prima parte a lui 2011, când valoarea ac?iunilor firmei s-a triplat iar vânz?rile au crescut de patru ori. 

Concuren?a puternic? a rivalilor Apple ?i Samsung a dus îns? la pr?bu?irea cota?iei companiei ?i la o serie de rezultate financiare dezam?gitoare. 


Compania a anun?at rezultatele financiare ob?inute în trimestrul doi ?i, chiar dac? acestea marcheaz? o u?oar? revenire fa?a de dezastruosul trimestru întâi, acestea sunt slabe ?i se vor deprecia în urm?toarele trei luni, dup? cum au declarat chiar oficialii companiei. 

Astfel, în cursul ultimelor trei luni compania a ob?inut venituri de 3 miliarde de dolari, în sc?dere cu 27 de procente fa?a de aceea?i perioad? a anului trecut, profitul brut a ajuns la 819 milioane de dolari, o sc?dere de 30 de procente, iar profitul ne? a sc?zut cu 57 de procente la 273 milioane. Se pare c? noile terminale One X, One S ?i One V au ajutat prea pu?in evolu?ia companiei, redresarea a?teptat? de industrie întârziind s? se fac? remarcat? în afar? Chinei, singur? zona unde compania a v?zut o cre?tere a cotei de pia?? ?i a vânz?rilor gra?ie acestor modele. 

Compania este rezervat? în privin?a evolu?iei viitoare, prognozând pentru urm?toarele trei luni o sc?dere a vânz?rilor la 2,3 – 2,7 miliarde de dolari ?i o evolu?ie negativ? a profiturilor.