Guvernul Romaniei a aprobat prin Ordonanta de Urgenta ajutor de stat in valoare de 15mil Euro pentru televiziuni private

18

Guvernul a aprobat, printr-o Ordonanta de Urgenta, unele masuri pentru sustinerea operatorilor economici din domeniul audiovizual care produc si difuzeaza emisiuni cu specific de informare, educare si cultural de interes public.

 

In acest scop, Guvernul a decis ca operatorii economici din domeniul audiovizual pot beneficia de finantare in baza unei scheme de ajutor de stat al carui buget va fi in suma de 67,5 milioane de lei, respectiv echivalentul a 15 milioane de euro, cu posibilitatea suplimentarii acestuia. Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2016, insa va putea fi prelungita. Schema de ajutor de stat se va elabora in conformitate cu legislatia europeana in materie de ajutor de stat si va fi aprobata prin Hotarare de Guvern, act normativ care va stabili criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, numarul estimativ al acestora, categoriile de cheltuieli eligibile, precum si procedura de acordare si monitorizare.

 

Un capitol al actului normativ adoptat astazi include masuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia la nivel national.

 

Potrivit noilor reglementari, emisia pe cale radio terestra a serviciilor publice si private de televiziune in sistem analogic, in banda de frecvente radio 174-230 MHz [banda VHF (very high frequency)], poate continua, cu caracter temporar, pana la data de 31 decembrie 2016, atat pentru postul public de televiziune, cat si pentru posturile private de televiziune ce emit in aceasta banda. Continuarea emisiei in aceasta banda de frecvente radio este posibila in baza unui acord tehnic, eliberat de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:

  • nu produce interferente statiilor de radiocomunicatii ce utilizeaza spectrul radio in conformitate cu angajamentele internationale la care Romania este parte;
  • nu beneficiaza de protectie radio din partea statiilor de radiocomunicatii ce utilizeaza spectrul radio in conformitate cu angajamentele internationale la care Romania este parte;
  • la data intrarii in vigoare a prezentei legi, frecventele radio pentru furnizarea pe cale radio terestra a serviciilor publice si private de televiziune in sistem analogic in banda VHF sa fi fost deja alocate/repartizate.      

 

De asemenea, drepturile de utilizare a frecventelor radio acordate conform Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru furnizarea pe cale radio terestra a serviciilor publice de radiodifuziune, pot fi extinse, cu caracter temporar, pana la data de 31 decembrie 2016. Dupa acest termen, utilizarea frecventelor radio pentru furnizarea pe cale radio terestra a serviciilor publice de radiodifuziune, este conditionata de obtinerea unei licente de emisie in conditiile legii. Aceasta licenta de emisie va fi valabila 9 ani si va fi acordata in conditiile prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Decizia privind continuarea temporara a emisiei pe cale radio terestra a serviciilor publice si private de televiziune in sistem analogic, in banda de frecvente radio 174-230 MHz, a fost luata avand in vedere ca implementarea retelei de comunicatii electronice necesara pentru furnizarea serviciilor publice de televiziune in sistem digital terestru este intarziata.