Google Search pentru iOS devine mai rapid

23

Google a actualizat aplica?ia Google Search pentru iPhone ?i iPad, aducând o completare automat? a sugestiilor de c?utare mai rapid?, conform blogului oficial al companiei. De asemenea, paginile se încarc? mai repede. Trecerea de la o pagin? la alta ?i de la un rezultat al c?ut?rii la altul ?i întoarcerea la paginile accesate anterior e mai u?oar?, la fel ?i trecerea de la un tip de c?utare la altul (de la imagini la locuri, de exemplu). C?utarea unui text în cadrul unei pagini web deschise se face prin atingerea lupei care se g?se?te în meniul fiec?rei pagini.

 

Atunci când utilizatorii ating butonul de imagini din partea de jos a unei pagini cu rezultate ale c?ut?rilor se încarc? automat o serie de fotografii de înalt? rezolu?ie, iar trecerea de la o imagine la alta se face ?i ea rapid. O imagine poate fi ?i salvat? ca imagine de fundal sau trimis? altei persoane instantaneu.

Aplica?ia poate fi desc?rcat? de aici.