Google+ pentru Android îmbun?t??e?te func?ia de video chat

20

Google a lansat ultima actualizare a aplica?iei Google+ pentru Android, versiunea 2.6, care poate fi desc?rcat? gratuit de pe Google Play. Aceasta aduce o nou? interfa?? ?i o mai bun? integrare pentru func?ia de video chat Hangout. Aceasta se nume?te acum Dubbed Mobile Hangouts ?i permite ini?ierea unor conversa?ii video cu pân? la 9 prieteni. Noul ecran de navigare are un buton special pentru Hangout, astfel c? serviciul poate fi lansat în orice moment. Apelurile video noi sunt notificate printr-o sonerie, o alt? op?iune care nu se reg?sea la vechile variante ale aplica?iei Google+.

 

Ca ?i în cazul versiunii actualizate pentru iOS, interfa?a este mai bogat? ?i mai atr?g?toare. Aceasta include fotografii ?i tranzi?ii animate, dar ?i un sistem de navigare ce permite trecerea mai u?oar? de la o sec?iune la alta.

 

Sursa: Electronista