Google introduce actualiz?ri incrementate în Play Store

36

Printre multiplele nout??i anun?ate de Google la edi?ia din acest an a conferin?ei Google I/O s-a num?rat ?i implementarea facilit??ii de actualizare incrementat? a aplica?iilor din Play Store, f?r? a se oferi îns? ?i o dat? pentru activarea acesteia.

Posibilitatea de actualizare incrementat? nu este o facilitate spectaculoas? menit? s?-i fac? pe utilizatori s?-?i arunce p?l?ria în aer de bucurie, îns? posibilitatea serviciilor software de actualizare din Google Play de a analiza schimb?rile de cod din cadrul aplica?iilor, de a desc?rca doar diferen?a ?i de a reasambla local fi?ierul APK are avantaje incontestabile. Dup? ce Google a ridicat limita dimensiunii aplica?iilor din Play Store la 50MB, diferen?a dintre desc?rcarea unui fi?ier complet ?i cea a unei actualiz?ri par?iale, care poate ajunge chiar la un sfert din aceast? dimensiune, se va traduce prin economii de trafic de date ?i timpi mai scur?i de actualizare.

Utilizatorii iPhone, iPad ?i iPod Touch nu trebuie s? fie îns? invidio?i, deoarece ultima versiune Beta a sistemului de operare iOS 6 a introdus ?i ea o op?iune similar?. Spre deosebire de Android, care permite instalarea separat? a resurselor consistente ale unui joc sau aplica?ii, aplica?iile iOS sunt împachetate în cadrul unui unic fi?ier, iar economiile de band? ?i timp vor deveni ?i mai vizibile. În plus, prin implementarea acestei tehnologii, utilizatorii iOS vor putea face actualiz?ri pentru unele aplica?ii de mari dimensiuni ?i prin conexiunea de date, limitat? în prezent la 50MB.