Google este cenzurat în Fran?a

21

De?i momentan Google se rezum? exclusiv la func?ia de Instant Search ?i Autocomplete, Curtea Suprem? a Fran?ei a ajuns s? cenzureze celebrul motor de c?utare. O situa?ie destul de trist? deoarece nu vorbim de o ?ar? dictatorial?, cum ar fi China, unde cenzura pe internet este destul de prezent?.

 

Curtea Suprem? a Fran?ei a luat aceast? decizie prin care impune celor de la Google s? cenzureze cuvintele sau frazele legate de materialele ilegale. Decizia a venit ca o solu?ie la o plângere înaintat? de o autoritate na?ional? din Fran?a pentru protejarea drepturilor arti?tilor, numit? SNEP.

Avoca?ii Google au declarat c? este absurd ca un motor de c?utare s? fie considerat responsabil de lucrurile care sunt c?utate de oameni. Chiar dac? Google ar putea face câteva lucruri pentru a pune be?e în roate celor ce caut? con?inut piratat, nu poate fi considerat vinovat de lucrurile accesate de vizitatori. Din p?cate, nu toate deciziile luate de Curtea Suprema de Justi?ie din Fran?a au fost pro-Google.

Prin urmare Curtea Suprem? a decis îndep?rtarea din baza de date cu autosugestii a tuturor termenilor lega?i de piraterie. Astfel, dac? cineva va dori s? caute un torrent, acesta va fi nevoit s? scrie tot numele, nu doar primele dou? litere.

A obliga un site atât de mare precum Google s?-?i limiteze arbitrar anumite func?ii nu înseamn? decât modificare codului surs? a website-ului, deci obligarea unor angaja?i de a munci în plus far? a integra ceva nou ?i util.

Sursa: Jurnalul.ro