Google+ e noul Facebook?

36

Cea mai r?spândit? re?ea de socializare din lume nu este în top ?i în privin?a satisfac?iei utilizatorilor. Conform datelor publicate de American Customer Satisfaction Index, utilizatorii re?elei Google+ sunt tot mai încânta?i de serviciul pe care îl utilizeaz?. În schimb, membrii Facebook sunt din ce în ce mai pu?in entuziasma?i de re?ea.

 

Cele doua re?ele de socializare s-au num?rat printre cele 230 de companii de Internet analizate în cadrul studiului.

 

Utilizatorii de Google+ sunt mai mul?umi?i pentru c? site-ul nu folose?te publicitatea tradi?ional?, acord? mai mult? aten?ie vie?ii private ?i e mai u?or de utilizat de pe dispozitive mobile. Pe de alt? parte, membrii Facebook se simt agresa?i de mesajele publicitate ?i sunt dezam?gi?i de schimb?rile de interfa??, cea mai recent? fiind introducerea formatului Timeline.

 

Google+ ar putea fi preferat de unii utilizatori ?i pentru c? acord? mai mult respect vie?ii private. De exemplu, e foarte greu s? î?i ?tergi definitiv profilul de Facebook. În schimb, Google î?i d? posibilitatea s? aduni toate datele salvate de Google+ ?i s? le mu?i în alt? re?ea sau s? nu le mai publici nic?ieri. Instrumentul pe care îl folose?te Google+ în acest sens este „Data Liberation” („eliberare de date”).

 

Utilizatorii de Android vor constata c? e mai u?or s? foloseasc? Google+ decât Facebook de pe smartphone. Facebook mai are de lucru la adaptarea func?iilor sale pentru dispozitive mobile. Recent Google ?i-a actualizat atât versiunea pentru Android, cât ?i pe cea pentru iOS.

 

Google+ a f?cut mai multe eforturi decât Facebook pentru a u?ura împ?rt??irea unei informa?ii, a unei imagini, a unui videoclip sau articol. Scurtarea timpului pierdut cu pornirea unei aplica?ii ar putea duce la utilizarea ei mai frecvent?. Func?ia „Instant Upload” a lui Google+ încarc? rapid imagini pe fundalul smartphone-ului sau al tabletei, iar utilizatorul poate s? le împ?rt??easc? u?or prietenilor. În schimb, atunci când cineva posteaz? un status nou pe Facebook Groups este anun?at cine l-a citit, ?i ar putea s? primeasc? de la persoana respectiv? repro?uri precum: „De ce nu ai împ?rt??it celorlal?i statusul meu? Am v?zut c? l-ai citit!”. Asta arat? înc? o dat? c? Google+ respect? mai mult intimitatea fiec?ruia.

 

„Facebook ?i Google+ concureaz? unul împotriva celuilalt pe dou? fronturi: experien?a clien?ilor ?i penetrarea pe pia??. Pentru moment, Google+ e înving?tor pe primul front, iar Facebook, pe al doilea”, a spus Larry Freed, CEO al companiei ForeSee, unul dintre autorii studiului. „Merit? s? ne întreb?m cât de mult conteaz? satisfac?ia clien?ilor în cazul Facebook, având în vedere c? baza de utilizatori este de 800 de milioane. M? a?tept ca Google s? se foloseasc? de tehnologia de care dispune ca s? atrag? utilizatorii în ritm rapid. Dac? cei de la Facebook nu se simt deocamdat? presa?i s? îmbun?t??easc? experien?a clien?ilor, lucrurile ar putea s? se schimbe în curând”, a ad?ugat el.

 

Surse: Cnet, PC World, Content Scientists