Google are o nou? arm? în r?zboiul h?r?ilor cu Apple

29

Un nou front se deschide în r?zboiul smarthphone-urilor dintre gigan?ii IT&C Google ?i Apple, în aceast? sapt?mân?, odat? cu lansarea noului sistem de operare iOS, care nu va mai include serviciul de h?r?i al motorului de c?utare, scris BBC.

Aceast? lansare este o lovitur? pentru Google, principalul furnizor de h?r?i digitale ale dispozitivelor mobile.

Android, sistemul de operare produs de Google, ?i iOS, sistemul celor de la Apple sunt folosite în aproximativ 85% din smarthphone-urile livrate la nivel mondial ?i într-un procent mai mare în cadrul tabletelor.

Google a lansat tehnologia h?r?ilor online în Statele Unite ale Americii ?i în Marea Britanie în 2005. În decursul a trei ani, tehnologia a fost utilizat în 22 de ??ri.

Pentru îmbun?t??irea serviciilor, Google a ini?iat programul “Ground truth”, prin care î?i creeaz? h?r?ile pe cont propriu, far? a mai fi necesar s? achizi?ioneze informa?ii de la al?ii, a?a cum o facea ini?ial. Prin intermediul acestui program, Google folose?te atât informa?ii venite de la ter?e p?r?i precum ?i propiile analize Google ale imaginilor din sateli?i ?i a datelor preluate prin noua tehnologie, “Street View”.

Street View este probabil cel mai cunoscut program prin care po?i face un tur virtual al unei zone.

 

Compania trimite pe str?zi ma?ini cu camere dotate cu obiective speciale, pentru a înregistra imagini panoramice, care vor fi ulterior postate online. Programul permite utilizatorilor s? apropie, s? dep?rteze precum ?i s? roteasc? imaginile la 360 de grade pentru a ob?ine informa?ia dorit?.

 

Proiectul “Ground Truth” este ast?zi prezent în 31 de state.

 

Speciali?tii lucreaz? la versiunea “Ground Truth 2.0”, pentru extinderea programului în regiuni, “mai dificile”, în special în ??rile cu un ritm accelerat de cre?tere a popula?iei.

Aplica?ia de h?r?i online a celor de la Apple va utiliza informa?ii brute preluate sub licen?? ale companiei olandeze Tom Tom, cel mai mare produc?tor de sisteme de naviga?ie cu GPS din Europa.

 

Sursa: Zf.ro