Germanos î?i relanseaz? website-ul

20

Germanos Telecom România anun?? relansarea website-ului www.germanos.ro, care vine cu un nou design, o interfa?? îmbun?t??it? ?i caracteristici mai u?or de utilizat.

Lansarea noului website este parte a eforturilor continue ale retailerului de a facilita tuturor pasiona?ilor de tehnologie accesul rapid ?i simplu la informa?ii despre gama complet? de produse ?i servicii de la Germanos, COSMOTE ?i Romtelecom. Noua versiune a site-ului are disponibile noi taburi, cu o structur? nou?, care ofer? utilizatorilor o experien?? optimizat?, reducând timpul de a?teptare alocat fluxului de vânz?ri.

Printre elementele importante ale noului website se reg?sesc: op?iunea de comand? – utilizatorii înregistra?i au posibilitatea de a comanda online, ace?tia putând alege produsele ?i magazinul de unde prefer? s? le ridice. Dup? acest pas, angaja?ii magazinului Germanos vor informa poten?ialul cump?rator când poate veni în magazin s? cumpere produsul comandat; op?iunea de localizare a magazinelor – utilizatorii pot g?si mai u?or magazinele cel mai bine pozi?ionate în func?ie de punctul lor de interes, prin noua op?iune de localizare, beneficiind de Google Maps; informa?ii despre produs – calea spre identificarea celor mai potrivite produse, în func?ie de nevoile utilizatorilor, este facilitat? de noi op?iuni precum „filtreaz?”, „compar? cu”, „ordoneaz? dup?”, „combin? cu” etc.

De asemenea, gama variat? de G-servicii beneficiaz? de un tab nou, dedicat, în timp ce numai pentru telefoane mobile site-ul afi?eaz? într-un tab dedicat pre?urile cu abonament, pentru un contract de 12 sau 24 de luni.

„Ne dorim ca acest nou website s? optimizeze experien?a utilizatorilor ?i s? creasc? productivitatea, prin reducerea activit??ilor precedente vânz?rii. Oferim astfel tuturor celor pasiona?i de tehnologie o navigare mai pl?cut? ?i mai eficient? printre produsele ?i serviciile noastre, pornind de la obiceiurile de consum online ?i interesele utilizatorilor în privin?a afi??rii produselor ?i a informa?iilor despre acestea. Angaja?ii magazinelor vor continua s? aib? un rol esen?ial în filozofia noastr? de a «conecta cu tehnologia», furnizând clien?ilor detalii despre cele mai noi smartphone-uri, tehnologii ?i tendin?e actuale sau viitoare”, a declarat Panos Makris, Chief Commercial Officer COSMOTE & Germanos.

Pentru orice întreb?ri despre func?ionalit??ile noului website, compania va pune în curând la dispozi?ie o linie telefonic? unde o echip? dedicat? de agen?i va prelua solicit?rile consumatorilor pe aceast? tem?. De asemenea, clien?ii au deja disponibil pe noul site formularul online de contact, iar întreb?rile adresate prin intermediul acestuia vor primi r?spuns în termen de 24 de ore.