Garanti Bank lanseaz? pl??ile cu telefonul mobil prin coduri QR

34

Garanti Bank va lansa, în premier? pentru România, pl??ile directe cu telefonul mobil prin intermediul codurilor QR în urma încheierii unui parteneriat cu compania suedez? Seamless.

 

Cele dou? companii vor introduce pe piata din România sistemul SEQR Mobile Payments prin intermediul unui proiect pilot care va fi implementat în marile lan?uri de retail. Garanti Bank este astfel prima institu?ie financiar? care pune bazele unei re?ele SEQR Mobile Payments în România.

 

Noua tehnologie, lansat? ini?ial în noiembrie 2011 de c?tre Seamless Distribution pe platforma sa SEQR, are scopul de a spori confortul clien?ilor, dar si de a reduce costurile pentru comercian?i.

 

Mai exact, codurile QR vor fi instalate în diferite lan?uri de retail, unde clien?ii Garanti Bank le vor scana cu telefonul mobil ?i astfel vor face direct plata lor. Consumatorii pot scana un cod QR în terminalul POS, pe web sau pe factur?, pentru a aproba ca plata s? se fac? din conturile lor bancare. Codul QR identific? beneficiarul de plat? conectat la platforma de tranzac?ionare Seamless ?i consumatorii pot pl?ti direct din conturile lor.

 

Serviciul este gratuit pentru consumatori, care pot pl?ti astfel mult mai u?or prin intermediul unei platforme extrem de sigure, f?r? a sta la coad?. La rândul lor, comercian?ii î?i pot spori marja de profitabilitate, f?r? investi?ii în echipamente noi, ?i, în acela?i timp, î?i pot reduce costurile ?i cre?te eficien?a.

 

„Prin intermediul SEQR Mobile Payments, vom oferi un avantaj tuturor p?r?ilor implicate – comercian?i, institu?ii financiare ?i consumatori. Lucr?m acum la diversificarea ofertelor noastre de plat? care s? permit? clien?ilor Garanti s? î?i fac? cump?r?turile zilnice cu telefonul mobil”, a declarat Anca Motca, DGM Sales Management Garanti Bank Romania.

 

Lansarea solu?iei SEQR de pl??i pe mobil urmeaz? altor inova?ii introduse de Garanti Bank în România în ultimii ani, preluate ulterior ?i de c?tre alte institu?ii bancare, cum ar fi pl??ile contactless, cel mai sigur sistem bancar pe Internet de pe pia?a local? ?i o re?ea întreag? de ATM-uri inteligente, capabile de func?ii diverse ?i complexe, inclusiv tranzac?ii f?r? card.

 

„Acordul cu Garanti reprezint? pentru Seamless un parteneriat foarte puternic ?i inovator în industria bancar? din România. Suntem onora?i ?i încânta?i de aceast? colaborare, dar si de faptul c? descoperim împreun? poten?ialul foarte mare pe care îl are pia?a româneasc? pentru pl??ile pe mobil”, a men?ionat Peter Fredell, CEO Seamless Distribution AB.

 

Seamless este o companie specializat? în solu?ii de plat? pentru telefoane mobile, cum ar fi transferuri de bani între telefoane mobile (Mobile Money) ?i serviciul de înc?rcare de numerar pe card. În fiecare an, platforma de tranzac?ionare Seamless ERS 360° proceseaz? peste 3,1 miliarde de tranzac?ii prin intermediul a 525.000 de POS-uri în întreaga lume. Seamless are încheiate parteneriate privind sistemele sale de înc?rcare electronic? de numerar pe card ?i de mTrade cu mai mult de 40 de operatori din 26 de ??ri de pe trei continente.