Facebook a început ?tergerea conturilor false

19

Regulile sunt f?cute pentru a fi înc?lcate, ?i nu, nu numai românii încalc? regulile. Facebook estimeaz? c? aproximativ 83 de milioane de conturi sunt false, provenind fie de la persoane care au mai multe conturi, spamm-eri sau ceea ce numesc ei non-people, de exemplu c??elul care are cont de Facebook, î?i posteaz? singur statusuri ?i î?i actualizeaz? pozele la fiecare 2 zile.

Facebook dore?te transparen??, iar în aceast? s?pt?mân? a început s? ?tearg? mii de conturi false ?i like-uri ilegitime din re?eaua de socializare. Num?rul exact al conturilor ?terse r?mâne neclar, dar cifrele pe care le vedem pe paginile de Facebook  sunt destul de impresionante. Spre exemplu, Texas HoldEm Poker a pierdut 96.000 de like-uri doar într-o zi. Lady Gaga a pierdut 31,700 de like-uri, Rihanna 22,000, Farmville 45,000, Justin Bieber 18,000.

Aceast? ac?iune vine la aproape o lun? dup? ce Facebook ?i-a f?cut publice planurile de a înl?tura conturile ?i like-urile false, ca un efort f?cut pentru a garanta autenticitatea site-ului.