Expozi?ie digital? de fotografie la Vodafone Experience Store

27

Începând de ast?zi Vodafone Experience Store aduce vizitatorilor s?i o selec?ie a celor mai frumoase fotografii „Best of 1990-2011” din catalogul anual Mediafax Foto. Anul acesta Vodafone a sus?inut atât expozi?ia de fotografie desf??urat? în luna iunie la Muzeul Na?ional de Art? al României, cât ?i editarea albumului foto care con?ine cele mai bune fotografii realizate de fotoreporteri ?i colaboratori Mediafax Foto în perioada 1990-2011.

 

Imaginile Mediafax Foto surprind România ultimilor 20 de ani, dar ?i personalit??i în ipostaze inedite. Printre fotografii ale c?ror imagini vor fi expuse se num?r? atât nume consacrate, câ?tig?tori ai unor premii interna?ionale, cât ?i tinere talente. În fiecare zi cele mai importante publica?ii din România ?i din presa interna?ional? preiau fotografiile realizate de fotoreporterii ?i colaboratorii agen?iei de pres? Mediafax.

 

Deschis pe 26 iulie în AFI Palace Cotroceni, Vodafone Experience Store este un spa?iu în care to?i fanii tehnologiei pot s? se bucure de o experien?? cu adev?rat inovatoare, care îmbin? accesul direct ?i facil la tehnologia ?i gadget-urile de ultim? genera?ie cu o interac?iune personalizat? ?i cât mai cald? cu vizitatorii ?i clien?ii.

 

Vodafone Experience Store este ?i un spa?iu de desf??urare a evenimentelor culturale, a lans?rilor de terminale, precum ?i a altor proiecte. Astfel, magazinul expune o selec?ie de obiecte vestimentare din cadrul colec?iei „PATZAIKIN România Olimpic?”. Un brand 100% românesc, colec?ia PATZAIKIN România Olimpic? este vestimenta?ia oficial? a delega?iei României la ceremoniile de gal? din cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra ?i este conceput? în beneficiul proiectelor sociale de dezvoltare a comunit??ilor din Delta Dun?rii.

 

De asemenea, magazinul va g?zdui expozi?ii ale tinerilor arti?ti dându-le acestora ?ansa de a debuta în fa?a publicului. Mai multe detalii despre evenimentele care vor avea loc în magazin pute?i g?si pe https://www.vodafone.ro/experience-store.