Este noul iPad prea cald? Apple zice c? nu, utilizatorii zic altceva…

46

Acum dou? zile când am vorbit despre specifica?iile noului procesor Apple A5X ?i de dimensiunea mare a acestuia, am amintit de plângerile referitoare la temperatura mai mare pe care noul iPad o atinge.

 

Între timp, forumul Apple a înregistrat deja ceva plângeri iar cei care au intrat în posesia tabletei ?i au m?surat temperatura acesteia au venit ?i cu ceva cifre. Conform Tweakers.net, noul iPad se înc?lze?te cu circa 5,5°C mai mult decât vechiul iPad 2, temperatura carcasei de aluminiu în zona procesorului crescând de la 28,3°C la 33,6°C, în timp ce Consumer Reports a afirmat c? tableta a atins 46,6°C în timpul rul?rii jocului Infinity Blade 2 în timpul înc?rc?rii concomitente a baterie ?i 45°C în timpul rul?rii pe baza bateriei, descoperind totodat? c? ?i consumul noului procesor poate fi atât de mare încât acumulatorul nu se poate înc?rca în paralel cu rularea unor aplica?ii gurmande precum jocul amintit.

 

Apple a oferit îns? o pozi?ie oficial? afirmând c? temperaturile nu dep??esc specifica?iile tehnice ale procesorului ?i c? cei îngrijora?i pot contacta Apple Care pentru rezolvarea nedumeririlor sau problemelor. Este posibil ca problema, în caz c? aceast? problem? exist?, s? se reg?seasc? la nivelul acumulatorului, Lenovo, Hewlett-Packard, Dell, Sony sau Toshiba fiind companiile care s-au lovit în trecut de o astfel de problem?, îns? concentrarea sursei de c?ldur? în zona procesului nu las? deocamdat? aceast? ipotez? s? stea în picioare.