Ericsson: transfer de 10Mbps cu o singura atingere

35

 

Instinctul natural al oamenilor este s? atingem lucruri. Acum, folosind o nou? tehnologie, cunoscut? în limba englez? sub denumirea de „capacitive coupling”, corpurile noastre pot deveni o parte integrant? a unei re?ele  – astfel, devine extrem de simplu s? trimitem sau s? primim date doar atingând ceva.

 

Cum ar fi s? ?inem în mân? un smartphone ?i s? putem transmite informa?ii, imagini sau coduri c?tre un ecran, o imprimant? sau un alt echipament electronic folosindu-ne doar propriul corp ?i pur ?i simplu atingând acel obiect? De?i pare o idee scoas? dintr-un poveste SF, acest tip de transfer de date este deja posibil cu ajutorul tehnologiei de cuplare capacitiv? ?i a conceptului Connected Me creat de Ericsson.

 

Jan Hederén, Strategy Manager, Development Unit Radio Access, Ericsson a explicat c? posibilitatea de a comunica prin atingeri este una dintre cele mai eficiente modalit??i prin care oamenii pot ?ine leg?tura unii cu al?ii, în special din perspectiva ritmului rapid de penetrare a smartphone-urilor ?i a tabletelor. „Ne folosim constant mâinile s? aprindem sau s? stingem lucruri, s? deschidem sau s? închidem; de fapt, ne folosim mâinile ca s? ne îndeplinim toate activit??ile zilnice”, a declarat el.

„Odat? ce vom putea s? transmitem ?i s? primim semnale digitale valorificând propriet??ile naturale ale corpurilor noastre, vom reu?i s? simplific?m activit??ile de zi cu zi. Datorit? tehnologiei de broadband mobil, care st? la baza acestei interac?iuni pe baz? de atingere, putem s? utiliz?m conexiuni touch oriunde ?i în orice situa?ie.”

Connected Me folose?te corpul uman ca pe un conductor ?i are poten?ialul de a schimba comportamentul uman, fâcând interac?iunea cu Internetul ?i cu alte servicii digitale mai simpl?. Am ar?tat deja c?, sac? ?inem un telefon mobil într-o mân? ?i atingem un dispozitiv cu cealalt?, putem trimite sau primi informa?ii la viteze de transfer de 6-10 Mbps. Studiile efectuate pân? în prezent demonstreaz?, de asemenea, c? este posibil s? îmbun?t??im aceste viteze chiar mai mult în viitor.

Noua tehnologie nu are în vedere, îns?, doar simplificarea proceselor – redefinind modul în care utiliz?m tehnologia touch, putem s? cre?m ?i o conexiune mai sigur? ?i mai personal?. Un exemplu sunt dulapurile electronice pe care le g?sim în g?ri sau în s?lile de sport. Cu parola stocat? în smartphone, nu va trebui decât s? atingem u?a dul?piorulu, iar codul va transmis, deschizând-o astfel u?or ?i rapid. 

„Când transfer?m date, trimitem un semnal prin corpul omenesc numit capacitan??, care se refer? la abilitatea corpului s? stocheze o înc?rc?tur? electric?”, a spus Hederén. „Când cre?tem acest mic voltaj, el circul? prin corp ?i poate fi capturat, putând s? se transmit? foarte u?or de la o mân? la o alt?. O modalitate cu adev?rat foarte simpl? de a explica acest proces este s? ne imaginam corpul ca un înlocuitor pentru o conexiune USB sau Bluetooth.”

Hederén a declarat c?, pân? în 2020, vom tr?i într-o societate permanent conectat? cu peste 50 de miliarde de dispozitive conectate, ceea ce va face conexiunile simple cu atât mai importante. Cuplarea capacitiv? ?i Connected Me fac posibil? o interac?iune mai natural? cu o varietate de dispozitive, combinând comportamentul uman obi?nuit cu obiceiuri de comunica?ii digitale.