Ericsson si Volvo Car Group lanseaza serviciul Connected Car

33

Volvo Car Group va folosi platforma Connected Vehicle Cloud de la Ericsson (NASDAQ: ERIC) pentru a permite ?oferilor, pasagerilor ?i ma?inilor s? se conecteze la servicii disponibile în cloud.

?oferii ?i pasagerii vor putea accesa aplica?ii în cloud pentru a ob?ine informa?ii, ajutor la navigare ?i divertisment pe ecranul computerului de bord al ma?inii. În acela?i timp, Volvo va permite utilizarea anumitor p?r?i a platformei ?i de c?tre al?i juc?tori din industria auto.

Furnizorii de con?inut vor avea în?elegeri cu Volvo ?i al?i membrii ai ecosistemului platformei, anume furnizorii de radio prin internet, autori???ile rutiere, prefecturile ora?elor, serviciile de remorcare etc.

Ma?inile vor integra în viitorul apropiat acela?i nivel de servicii digitale pe care consumatorii le au deja în casele lor sau la birou. Aceasta este o parte strategic? important? din investi?iile pe care le va face Volvo pe viitor ?i inten?ion?m s? fim lideri de pia?? pe acest segment”, a declarat Lex Kerssemakers, Senior Vice President Product Strategy and Vehicle Line Management, Volvo Car Group.

Parteneriatul cu Volvo presupune ca Ericsson s? asigure integrarea platformei Connected Vehicle Cloud cu sistemele IS/IT Volvo Car Group ?i cele din interiorul tuturor ma?inilor Volvo. De asemenea, Ericsson va furniza ?i managed services pentru o solu?ie de cloud la nivel global cu o conexiune sigur? între automobile ?i to?i membrii ecosistemului platformei.

Ericsson este partenerul ideal pentru Volvo Car Group, deoarece au o bogat? experien?? ?i perspicacitate de business la nivel global. Mai mult decât atât, ambele companii împ?rt??esc acee?i ambi?ie de a dezvolta solu?ii de top pentru industrie, în concordan?? cu viziunea comun? pentru un viitor bazat pe o societate conectat?”, a ad?ugat Kerssemakers.

Acest parteneriat constituie o dovad? a transform?rii întregii societ??i pe m?sur? ce ne îndrept?m c?tre conceptul de societate conectat?. ?oferii î?i doresc servicii pe care tehnologia le poate face posibile, livrate în timp real ?i personalizate. Competen?ele noastre în materie de integrare a sistemelor ?i furnizarea serviciilor se vor alinia cu strategia Volvo”, a men?ionat Per Borgklint, head of Business Unit Support Solutions, Ericsson.

Experien?a Volvo în studiul comportamentului ?oferilor ?i m?surilor de siguran?? în trafic, al?turi de managed services, consultan?a ?i integrarea sistemelor pentru solu?iile de telecomunica?ii mobile oferite de Ericsson vor fi folosite pentru a defini ?i selecta serviciile care vor fi integrate în platform?, luând în considerare prioritatea ?oferilor legat? de situa?ia din trafic.

Ericsson Connected Vehicle Cloud se adreseaz? nevoilor existente ?i de viitor în materie de adaptabilitate, siguran?? ?i flexibilitate din industria auto global?.