Ericsson ofera prima solu?ie complet? de transmisie a datelor video prin LTE

23

Pe m?sur? ce cre?te cererea consumatorilor pentru accesarea con?inutului media de pe toate dispozitivele pe care le de?in, serviciile de TV ?i traficul de date video vor domina transmisia de date prin re?ea ?i vor cre?te traficul de date mobile de la 40% la 90% în urm?torii 3-4 ani. Rezultatul va fi o presiune continu? asupra operatorilor pentru a permite consumatorilor s? vizioneze canale TV oriunde, dar, în acela?i timp, s?-?i gestioneze costurile ?i eficien?a re?elei.

Operatorii telecom de top v?d deja poten?ialul pe care îl aduc re?elele LTE. Datorit? capacit??ii ?i vitezei de transfer mai mari, o re?ea LTE poate facilita livrarea unui con?inut video de înalt? calitate pentru oricine, oriunde, oricând, f?r? buffering. Pentru a r?spunde la cre?terea nevoii pentru con?inut video via LTE, Ericsson (NASDAQ: ERIC) lanseaz? o solu?ie complet? de transmisie a datelor video.

Noua solu?ie Ericsson pentru LTE va duce experien?a video la un alt nivel ?i va oferi con?inut video de înalt? calitate pentru transmisiile de la cele mai importante evenimente. Va permite operatorilor ?i partenerilor lor media s? furnizeze servicii premium la costuri sc?zute pentru o transmisie eficient? via LTE, aducând în acela?i timp noi surse de venit.

Verizon pl?nuie?te s? introduc? solu?ia Ericsson de transmisie de date video prin LTE pentru a oferi fanilor evenimentelor sportive o experien?? cu totul diferit?”, a declarat Parissa Pandkhou, Director Advanced Solutions, Verizon. „Vedem noi oportunit??i în aceast? tehnologie pentru evenimentele sportive, concerte ?i chiar înv???mântul la distan??”, a ad?ugat Parissa Pandkhou.

Directorul executiv Networks and Access Technology al operatorului australian Telstra, Mike Wright, a confirmat c? Telstra va încheia un parteneriat cu Ericsson pentru o versiune de test a tehnologiei de transmisie a date video prin LTE în a doua jum?tate a anului 2013.

Versiunea de test va ar?ta cât de mult se poate îmbun?t??i transmisia de date video pentru consumatorii care doresc s? se bucure de con?inut video mobil”, a afirmat Mike Wright. „Partea cea mai bun? a acestei solu?ii este eficien?a crescut? a re?elei pe care o va furniza, ajutându-i pe operatori s?-?i ating? obiectivele de business ?i s? livreze clien?ilor serviciile pe care ?i le doresc. Colaborarea cu un lider la nivel global, cum este Ericsson, ne ajut? s? facem cu adev?rat diferen?a pe o pia?? extrem de competitiv?”, a mai men?ionat Mike Wright.

Am observat o cerere foarte mare pentru livrarea eficient? de date video prin re?ele mobile”, a spus Peggy Johnson, Executive Vice President, Qualcomm Technologies, Inc. and President, Global Market Development. „Pentru a satisface aceste nevoi, ne bucur?m c? vom lucra cu Ericsson pentru a oferi o solu?ie de ultim? genera?ie pentru servicii video de înalt? calitate”, a mai ad?ugat aceasta.

Ulf Ewaldsson, Senior Vice President ?i Chief Technology Officer la Ericsson a subliniat faptul c? Ericsson se afl? într-o pozi?ie privilegiat? pentru a livra servicii de transmisie de date video prin LTE. Nu numai c? este singura companie care poate oferi un mix între analiza psihologiei obiceiurilor de consum, experien?? vast? în implementarea ?i gestionarea de re?ele mobile ?i 20 de ani de inova?ie în materie de tehnologie pentru compresie video, dar îi ?i poate ajuta pe operatorii telecom s?-?i maximizeze veniturile cu ajutorul evolu?iei rapide a consumului de media. 

Cercet?rile desf??urate de Ericsson ConsumerLab arat? c? 67% dintre consumatori folosesc dispozitivele mobile (tablete, laptopuri sau smartphone-urile) pentru servicii TV. Mai mult decât atât, cercet?rile arat? c? peste 50% din consumul de con?inut TV de pe smartphone-uri are loc în afara casei (pe re?ele mobile). Noua solu?ie de transmisie de date video prin LTE vine în întâmpinarea nevoilor consumatorilor de a beneficia de experien?a transmisiei TV pe toate dispozitivele.