Ericsson lanseaz? servicii M2M în Elve?ia

109

Swisscom, cel mai mare operator din Elve?ia, va colabora cu Ericsson pentru a dezvolta pia?a local? de servicii M2M. Astfel, Swisscom le va oferi companiilor din diferite industrii servicii în cloud care s? le ajute s? valorifice lan?ul intern de dezvoltare a produselor.

 

Oferta M2M a Swisscom are la baz? Ericsson Device Connection Platform, o solu?ie de cloud ce permite administrarea în mod eficient din punct de vedere a costurilor a unui num?r mare de dispozitive ?i echipamente conectate. Primele teste ale solu?iei în re?eaua Swisscom vor începe în aceast? lun?, în timp ce lansarea comercial? a serviciilor este programat? pentru vara anului 2012.

 

Câteva sute de mii de dispozitive sunt deja conectate la Internet în Elve?ia. Swisscom estimeaz? c? acest num?r va cre?te semnificativ în anii urm?tori ?i c?, pe termen lung, pia?a local? va cuprinde pân? la 100 de milioane de dispozitive conectate. Industriile care beneficiaz? de pe urma comunica?iilor M2M sunt, în general, industria de utilit??i, institu?iile guvernamentale ?i industria de transport ?i s?n?tate, îns? poten?ialul lor nu se limiteaz? doar la aceste zone de activitate.

 

Serviciul de cloud Ericsson Device Connection Platform îi va permite operatorului Swisscom s? se dezvolte în mod flexibil, în func?ie de cererea din partea clien?ilor s?i enterprise din diferite industrii. În acela?i timp, modelul de business de tip pay-as-you-go reduce timpul scurs între dezvoltarea unui produs ?i lansarea lui oficial? pe pia??, iar solu?ia M2M poate fi adaptat? u?or pentru a r?spunde cerin?elor ?i nevoilor diferitelor industrii ?i clien?i.

 

Operatorii trebuie s? abandoneze abordarea actual? de administrare a utilizatorilor de carduri SIM ?i s? caute solu?ii mai simple ?i mai eficiente de sus?inere a traficului de date, de tarifare, facturare, între?inere ?i modernizare a solu?iilor M2M în re?elele lor. Pentru c? pia?a M2M este extrem de divers?, iar cerin?ele clien?ilor difer?, fie c? este vorba de l??imea de band?, fie de calitatea serviciilor, operatorii au nevoie de o platform? independent?, care s? îi ajute s? creeze mai u?or oferte personalizate de servicii.