Digi World ?i Digi Life încep s? emit? la 1 octombrie

29

RCS & RDS a ob?inut avizul CNA pentru emisia celor mai noi posturi TV ale sale, Digi World ?i Digi Life. Televiziunile î?i vor începe emisia la 1 octombrie ?i vor putea fi urm?rite în toate grilele de programe ?i în toate pachetele de televiziune Digi TV ale RCS & RDS.

Digi World se anun?? ca o vast? selec?ie de filme documentare despre lume de cea mai bun? calitate, în timp ce Digi Life este singurul canal documentar construit în jurul universului fiec?rui individ, al fiec?rei persoane. Digi World este “despre lume”, în timp ce Digi Life este “despre tine”.

La Digi World vor putea fi urm?rite documentare despre natur? (faun? ?i flor?), ?tiin?? ?i tehnologie, geografie ?i c?l?torie, art? ?i istorie, IT ?i gadgeturi ?i despre om ca micro-univers. Canalul î?i propune s? atrag? prin diversitate ?i s? dezv?luie parte din secretele lumii.

Prin programele sale de sport ?i fitness, nutri?ie, s?n?tate, alimente, c?l?torie ?i descoperire, bricolaj, relaxare ?i hobby, Digi Life î?i propune s? ajute telespectatorul s? g?seasc? r?spuns la întreb?rile sale ?i s? fie inspira?ia de care acesta are nevoie în fiecare zi.

“Dorim s? aducem telespectatorilor Digi TV, con?inut nou, mai mult ?i de calitate. Pe lîng? pre?uri accesibile pentru pachetele de televiziune, vrem s? le asigur?m ?i cea mai bogat? ?i variat? ofert? de programe TV. Oferim deja con?inut sportiv unic în Europa prin Digi Sport 1, 2 si 3, filme de calitate prin Digi Film, ?tiri impar?iale – prin Digi24. Acestea au consolidat avantajul nostru competitiv pe segmentul furniz?rii de servicii TV. Avem deja o ofert? proprie bogat? de con?inut TV, iar Digi World ?i Digi Life vin s? completeze aceast? ofert?.”, spune Florin Neme?, Coordonator Marketing ?i PR RCS & RDS.