Cum s?-?i dai seama dac? aplica?iile î?i fur? datele private

33

Ne plac smartphone-urile ?i aplica?iile pentru smartphone pentru c? sunt distractive, utile ?i încep s? fie tot mai prezente în via?a noastr? personal?. Nu ne sim?im îns? în largul nostru când ne gândim c? prin ele altcineva ar putea s? aib? acces la datele noastre personale.

 

Un nou serviciu numit Mobilescope î?i propune s? schimbe situa?ia permi?ându-i unui utilizator de smartphone s? verifice toate datele pe care le transfer? o aplica?ie ?i informându-l atunci când informa?ii precum numele lui sau adresa de email sunt transmise mai departe.

 

„Este un instrument de interceptare în cadrul platformelor compatibil cu orice dispozitiv Android, iOS, BlackBerry sau Windows”, a spus Ashkan Soltani, un cercet?tor în domeniul protej?rii intimit??ii online care a creat Mobilescope al?turi de al?i doi speciali?ti, David Campbell ?i Aldo Cortesi. Inven?ia lor a câ?tigat un premiu pentru cea mai bun? aplica?ie de protejare a intimit??ii în luna aprilie a acestui an în cadrul unui concurs organizat de Wall Street Journal. Câteva mii de oameni au început deja s? o foloseasc?.

 

Serviciul se acceseaz? printr-un website ?i nu sub forma unei aplica?ii instalate pe un dispozitiv. Utilizatorul poate s? vad? acolo ce date au fost transferate de aplica?ii de pe telefonul s?u.

 

Mobilescope poate s? „prind?” aplica?ii care copiaz? lista de contacte pe un server str?in sau încalc? regulile intimit??ii în alte moduri.

 

De?i s-a descoperit la începutul anului c? unele aplica?ii copiaz? listele de contacte ale utilizatorilor, nici sistemul de operare al lui Apple, nici al lui Google nu dezv?luie prea multe despre datele pe care le colecteaz? aceste software-uri.

 

Când cineva se înscrie pentru serviciul Mobilescope, un fi?ier de configurare e trimis c?tre dispozitivul lui. Odat? instalat, acest fi?ier face ca tot traficul pe Internet s? fie dirijat printr-un server Mobilescope care analizeaz? toate datele care trec prin aplica?ii ?i telefon. Sistemul func?ioneaz? pentru c? în configura?ia smartphone-urilor este prev?zut? compatibilitatea cu re?elele virtuale private (virtual private networks – VPN), folosite de c?tre unele companii pentru securitatea datelor interne.

 

Sursa: Technologyreview.com