COSMOTE România s?rb?tore?te Ziua Siguran?ei pe Internet 2013 pentru al cincilea an consecutiv

30

În România, 70% dintre copii utilizeaz? Internetul în fiecare zi, conform unui studiu realizat de EU Kids Online, printre tinerii cu vârste între 11 ?i 16 ani, din 25 de ??ri europene. Rezultatele au ar?tat c? utilizarea intensiv? a Internetului conduce la lipsa somnului, malnutri?ie ?i neglijare a educa?iei, ca o cauz? direct? a incapabilit??ii de a reduce timpul petrecut online în fiecare zi. Cercet?torii consider? c?, pe m?sur? ce copiii cresc, tot acest timp ar putea fi dedicat dezvolt?rii competen?elor digitale ?i utiliz?rii constructive a mediului online.

COSMOTE România continu? s? se implice în promovarea unui Internet sigur pentru copii ?i adolescen?i prin parteneriatul cu nodul din România al re?elei europene de hotline-uri INHOPE. Astfel, pentru Ziua Siguran?ei pe Internet de anul acesta, compania a sponsorizat evenimentul din România inclusiv prin premierea celor 6 echipe participante ?i a profesorilor, pentru proiectele înscrise în competi?ia care a început pe 15 octombrie 2012. Ceremonia de premiere a avut loc ast?zi, iar COSMOTE România a oferit ca premii MP3 playere, sisteme de navigare, camere foto ?i pachete prepl?tite Nokia ?i Samsung. De asemenea, o campanie de comunicare extins? va fi realizat? prin intermediul unei pagini Facebook dedicate, o sec?iune cu informa?ii despre un Internet sigur pe www.cosmote.ro/csr, prin distribuirea de flyere pentru Siguran?a pe Internet în magazinele COSMOTE ?i Germanos, în ?coli ?i prin evenimente corporate, cu scopul de a înv??a copiii ?i p?rin?ii cum s? utilizeze Internetul ?i telefonia mobil? în siguran??. În plus, compania va implementa ?i o campanie în presa scris?.

„Copiii de ast?zi, exper?i în tehnologie, sunt utilizatorii maturi de mâine. În calitatea sa de juc?tor activ într-un peisaj dominat de consumul de con?inut online, COSMOTE România ?i-a asumat responsabilitatea de a încuraja un comportament s?n?tos atunci când vine vorba despre navigarea copiilor pe Internet. Angajamentul fa?? de aceast? zon? este confirmat prin parteneriatul pe termen lung pe care îl avem cu Sigur.info ?i care î?i propune consolidarea eforturilor noastre, cu scopul de a sublinia necesitatea educa?iei ?i a prevenirii în aceast? privin??”, declar? Ruxandra Vod?,Corporate Affairs Senior Manager, COSMOTE România.

Ziua Siguran?ei pe Internet promoveaz? utilizarea sigur? ?i responsabil? a Internetului ?i a telefoanelor mobile, în special de c?tre copii ?i adolescen?i, precum ?i con?tientizarea ?i educarea publicului ?int? cu privire la pericolele navig?rii online f?r? supraveghere.

Mai multe informa?ii sunt disponibile pe www.cosmote.ro/CSR, pagina dedicata Safer Internet ?i pe www.sigur.info.