COSMOTE România, o nou? ofert? f?r? precedent

23

COSMOTE România are pl?cerea de a anun?a lansarea planului tarifar No Limit, un abonament care sparge tiparele, creat pentru a le oferi clien?ilor, în premier? pe pia?a româneasc? de telecom, comunicare nelimitat? de voce, la nivel na?ional, al?turi de comunicare nelimitat? în re?ea prin text, video ?i imagini. Clien?ii pot dep??i acum limitele comunic?rii standard ?i pot interac?iona mai mult, chiar ?i cu oameni cu care nu au mai vorbit vreodat?.

Planul tarifar No Limit le ofer? clien?ilor comunicare de voce nelimitat? (minute na?ionale ?i interna?ionale în zona 1, minute în re?ea, minute pentru apel video ?i minute c?tre re?eaua Romtelecom), comunicare prin mesaje nelimitat? (SMS-uri ?i MMS-uri în re?ea) ?i 500 MB trafic de date, totul pentru o interac?iune continu?, f?r? griji, cu oricine î?i doresc, oricând î?i doresc ?i oricât de mult î?i doresc.

No Limit este disponibil la 31 euro (TVA inclus) pentru clien?ii reziden?iali, atât cei noi, cât ?i cei existen?i eligibili pentru reînnoirea de contract, pentru o perioad? contractual? de 12 luni, pân? la 9 august 2012.

Campania de comunicare pentru planul tarifar No Limit a fost construit? pornind de la ideea c? “fiecare persoan? pe care o cunoa?tem reprezint? o nou? ?ans? de a tr?i o experien?? unic?” ?i se desf?soar? pe TV, radio ?i online.

Mai multe informa?ii despre lista complet? de destina?ii interna?ionale în zona 1 pentru acest abonament sunt disponibile pe www.cosmote.ro.