COSMOTE România lanseaz? un nou sistem de reînc?rcare online pentru utilizatorii prepaid

20

COSMOTE România lanseaz? ast?zi un nou serviciu online dedicat utilizatorilor prepaid pentru reînc?rcarea oric?rei cartele prepl?tite COSMOTE, f?r? a necesita un proces de înregistrare. Utilizatorii COSMOTE prepaid î?i pot reînc?rca acum cartela, prin cea mai simpl? ?i mai rapid? metod? existent? pe pia??, cu ajutorul unei aplica?ii u?or de utilizat, disponibil? 24/7, securizat? pentru pl??i online. Astfel, doar prin completarea num?rului de telefon ?i a sumei, utilizatorii sunt redirec?iona?i c?tre protocolul de plat? online securizat.

Suma de reînc?rcare poate varia de la 5 pân? la 100 de euro pentru o tranzac?ie ?i va fi ad?ugat? la creditul deja existent. Pentru fiecare reînc?rcare realizat? pân? pe 25 martie 2013, utilizatorul cartelei COSMOTE sau Frog reîncarcate va primi ?i un bonus de 500 de minute în re?ea. Bonusul are o valabilitate de 30 de zile, începând cu momentul aloc?rii ?i poate fi consumat doar în perioada de valabilitate a contului.

De asemenea, în func?ie de valoarea creditului ?i de metoda de reînc?rcare aleas?, utilizatorii vor primi urm?toarele bonusuri ?i valabilitate a creditului:

 

Valoare de reînc?rcare

BONUS

(15 zile de valabilitate)

Bonus de reînc?rcare online

Perioada de valabilitate a credituluu

Perioada de gra?ie

€5 – €10,99

50 min + 50 SMS-uri în re?ea

500 minute în re?ea

2 luni

11  luni

€11 – €15,99

50 min + 50 SMS-uri   în   re?ea

500  minute în re?ea

3  luni

10  luni

€16 – €24,99

50 min + 50 SMS-uri   în   re?ea

500  minute în re?ea

4  luni

9  luni

€25 – €100

50 min + 50 SMS-uri   în   re?ea

500  minute în re?ea

5  luni

8  luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul de reînc?rcare online este disponibil pe www.cosmote.ro începând de ast?zi.