COSMOTE România lanseaz? un nou modem de 43,2 Mbps ?i extinde planurile tarifare de date

24

Oamenii simt nevoia s? împ?rt??easc? lucrurile importante ?i momentele speciale atât când c?l?toresc în interes de serviciu cât ?i atunci când viziteaz? locuri frumoase din ?ar?. De aceea, COSMOTE România ?i-a extins planurile tarifare de date ?i ofer? viteze de Internet ce ajung pân? la 43,2 Mbps. Clien?ii care folosesc unul dintre aceste planuri tarifare, împreun? cu noul modem sau oricare dintre dispozitivele care permit 43,2 Mbps, printre care se num?r? iPhone 5 ?i Nokia Lumia 900, pot tr?i acum o nou? experien?? 3G.

“Deoarece ne dorim s? punem la dispozi?ia clien?ilor cea mai bun? experien?? de utilizare pentru toate serviciile noastre, ne îndrept?m gradual c?tre cel mai recent trend în tehnologie, 4G. Astfel, COSMOTE România lanseaz? planuri tarifare de date mobile îmbun?t??ite, oferind dublul vitezei de Internet mobil, confirmându-?i înc? o dat? angajamentul de a-?i dezvolta re?eaua oriunde exist? cerin?a de a satisface o nevoie a clien?ilor. Ne concentr?m în mod constant s? oferim tehnologie de ultim? genera?ie ?i acest lucru va fi vizibil ?i prin urm?toarele noastre lans?ri”, a declarat Panos Makris, Chief Commercial Officer, COSMOTE România.

Navigarea pe Internet nu va mai fi o problem? în timpul c?l?toriilor deoarece, odat? cu achizi?ionarea modemului COSMOTE E372, clien?ii noi sau existen?i, beneficiari ai planurilor tarifare Connect L, XL sau XXL, vor avea acces la viteze de desc?rcare de pân? la 43,2 Mbps ?i de înc?rcare de pân? la 5,76 Mbps. Terminalul este disponibil la pre?uri începând de la 1 RON, cu abonamentul Connect L pentru doi ani, sau f?r? conectare la 319 RON (TVA inclus).

Modemul COSMOTE E372 suport? card microSD de 32GB ?i este compatibil cu Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ?i Mac OS. Driverele vor fi instalate automat în momentul conect?rii dispozitivului.

În plus, clien?ii care navigheaz? pe Internet de pe telefonul mobil vor beneficia de viteze de desc?rcare mai mari, de pân? la 43,2 Mbps, dac? î?i îmbog??esc planurile tarifare cu una dintre extraop?iunile Connect Mobile.

La sfâr?itul lunii decembrie 2012, COSMOTE România oferea viteze de desc?rcare de pân? la 43,2 Mbps pentru Internetul mobil în 74 de ora?e importante din ?ar?, reprezentând peste 41% din popula?ie. Mai mult, clien?ii se pot bucura de viteze de pân? la 21,6 Mbps în tehnologia HSPA+, în 147 de ora?e din ?ar?. În total, serviciile 3G acoper? în prezent peste 73% din popula?ia României.

Mai multe informa?ii sunt disponibile pe www.cosmote.ro.