COSMOTE România lanseaz? abonamentele All Free

14

Pe m?sur? ce nevoile de comunicare ale consumatorilor devin tot mai complexe, COSMOTE România î?i extinde portofoliul de abonamente. Astfel, începând de ast?zi, clien?ii au la dispozi?ie planurile tarifare All Free, care includ minute na?ionale/interna?ionale c?tre Zona 1 ?i SMS-uri na?ionale, împreun? cu trafic de date, perfecte pentru persoanele cu nevoi extinse de comunicare, eliminând grija re?elei apelate.

COSMOTE All Free 600 ?i COSMOTE All Free 1000 acoper? toate nevoile de comunicare, oferind beneficii de la minute na?ionale ?i SMS-uri na?ionale, pân? la trafic de date inclus. Mai mult, minutele na?ionale pot fi, de asemenea, utilizate pentru apeluri interna?ionale c?tre Zona 1 (re?ele fixe din Europa ?i re?ele fixe ?i mobile din SUA, Canada ?i Israel). Astfel, cei care aleg unul dintre cele dou? noi abonamente au mai mult? libertate de a comunica, indiferent de re?eaua utilizat? de c?tre partenerul de conversa?ie.

All Free 600 ofer?, pentru doar 13 euro/lun? (TVA inclus), 600 minute na?ionale/interna?ionale c?tre Zona 1, 600 SMS-uri na?ionale ?i 200 MB trafic de date, în timp ce All Free 1000 ofer?, pentru 21 euro/lun? (TVA inclus), 1.000 de minute na?ionale/interna?ionale c?tre Zona 1, 1.000 de SMS-uri na?ionale ?i 400 MB trafic de date.

În plus, dac? doresc chiar mai multe beneficii, clien?ii COSMOTE î?i pot îmbog??i planurile tarifare cu extraop?iuni ce ofer? minute na?ionale ?i interna?ionale, minute ?i SMS-uri în re?ea. Astfel, ace?tia vor primi 50 sau 100 de minute na?ionale/interna?ionale c?tre Zona 1 pentru 3.72 euro/lun?, respectiv 6.82 euro/lun? (TVA inclus); sau 500 de minute în re?ea ?i 500 SMS-uri în re?ea / 1.000 de minute în re?ea ?i 1.000 de SMS-uri în re?ea pentru 3.72 euro/lun?, respectiv 6.82 euro/lun? (TVA inclus).

Noile abonamente sunt disponibile pentru clien?ii noi ?i existen?i, reziden?iali sau de business, care semneaz? un contract nou pentru 12 sau 24 de luni. Oferta promo?ional? este valabil? pân? pe 30 aprilie 2013.

Pentru clien?ii prepaid, la începutul lunii martie, COSMOTE a lansat extraop?iunea All Free, marcând o nou? premier? pe pia?a româneasc? de cartele prepl?tite prin includerea de minute ?i SMS-uri, care pot fi utilizate indiferent de re?ea, pentru cei dependen?i de comunicare, cu mul?i prieteni ?i multe nout??i de povestit. Extraop?iunea include 350 de minute na?ionale/interna?ionale, 350 SMS-uri na?ionale ?i 100 MB trafic de date, pentru doar 5.89 euro credit. Apelurile voce pot fi realizate c?tre orice re?ea na?ional? sau c?tre destina?ii interna?ionale fixe din ??rile Uniunii Europene sau re?ele fixe ?i mobile din SUA, Canada ?i Israel. Oferta este disponibil? pân? pe 31 martie cu posibilitate de prelungire.

Mai multe informa?ii sunt disponibile pe www.cosmote.ro.