COSMOTE România continu? provocarea Ora P?mântului, prin intermediul programelor sale de mediu

20

COSMOTE România continu? s? îi provoace ?i anul acesta pe clien?i s? se implice în protec?ia mediului, prin intermediul programelor sale dedicate, I love recycling ?i Adopt? o p?dure, cu ocazia Orei P?mântului care va fi celebrat? pe 23 martie (în intervalul orar 20:30-21:30). Astfel, pentru fiecare telefon mobil vechi sau accesoriu colectat în vederea recicl?rii în orice magazin COSMOTE ?i Germanos, începând cu 23 martie ?i pân? la finalul lunii septembrie 2013, compania va planta câte un copac în p?durea COSMOTE.

Anul trecut, 1.900 de de?euri de telefonie mobil? au fost colectate în magazinele companiei, iar în urma colect?rii acestora COSMOTE a plantat 1.900 de copaci ?i al?i 5.000 în nume propriu, cu ajutorul a 200 de voluntari, angaja?i, bloggeri ?i membri ai ONG-urilor partenere.

“COSMOTE România invit? to?i românii s? se al?ture înc? o dat? ini?iativei noastre de a p?stra un mediu verde, contribuind astfel la reîmp?durirea câtorva dintre zonele ??rii, printr-un gest simplu de a preda terminalele vechi ?i accesoriile în oricare dintre magazinele COSMOTE sau Germanos. Ca urmare a rezultatelor din 2012, suntem încrez?tori c? ?i mai multe persoane se vor al?tura programului care debuteaz? cu prilejul Orei P?mântului, o ini?iativ? interna?ional? la care vom lua parte ?i în acest an,  a declarat Ruxandra Vod?, Corporate Affairs Senior Manager COSMOTE România.

Similar cu desf??urarea de anul trecut a programului, ca urmare a colect?rii de telefoane mobile vechi ?i accesorii începând cu 23 martie ?i pân? la finalul lunii septembrie, angaja?ii COSMOTE ?i voluntarii vor planta în toamn? num?rul de copaci rezulta?i din programul de anul acesta. I love recycling ?i Adopt? o p?dure sunt cele dou? programe al?turate în ini?iativa de a colecta telefoanele mobile vechi ?i a  reîmp?duri astfel câteva dintre zonele ??rii.

Provocarea va fi transmis? angaja?ilor ?i clien?ilor COSMOTE prin intermediul unei campanii de comunicare de web-bannere pe site-ul companiei ?i pe intranet, al altor mijloace de comunicare intern? ?i al SMS-urilor.

Adopt? o p?dure a fost lansat în 2009 în cadrul unui proiect-pilot în C?ciula?i, cu 5.000 de copaci planta?i ?i a continuat în 2010, prin plantarea a 10.000 de puie?i de stejar pe o suprafa?? de 20.000 metri p?tra?i, în zona de Est a Ploie?tiului. Proiectul a fost implementat cu sprijinul Asocia?iei MaiMultVerde ?i al Serviciului de Gospod?rire Urban? Ploie?ti. Anul trecut, al?i 6.900 copaci au fost planta?i pe 10 noiembrie în apropiere de Ploie?ti, unde aproximativ 200 de persoane au dus mai departe implicarea ?i interesul clien?ilor COSMOTE ?i Germanos în colectarea telefoanelor mobile vechi ?i a accesoriilor, prin plantarea câte unui copac pentru fiecare dintre articolele colectate în 2012.

Din 2007, Ora P?mântului este cel mai mare eveniment din lume pe durata c?ruia milioane de oameni sting lumina timp de o or?. Ora P?mântului 2013 are loc sâmb?t?, 23 martie, începând cu ora 20.30 (ora local?) ?i reprezint? un apel global la ac?iune, adresat fiec?rui individ, fiec?rei afaceri ?i fiec?rei comunit??i din lume. Ora P?mântului 2013 este Momentul Provoc?rii, în care companiile transmit o provocare clien?ilor, celebrit??ile î?i provoac? fanii, ora?ele lanseaz? provoc?ri între ele ?i prietenii se provoac? unii pe al?ii s? ac?ioneze pentru un mediu mai curat. Este un mesaj pentru a lua atitudine, pentru a ne asuma responsabilitatea, pentru a ne implica activ în construirea unui viitor sustenabil.

Ora P?mântului  este o ini?iativ? a WWF (World Wide Fund for Nature).

În calitate de parte responsabil? ?i activ? a societ??ii, COSMOTE România î?i implic? angaja?ii, clien?ii, furnizorii ?i partenerii de afaceri în diferite ini?iative ?i programe care r?spund cerin?elor mediului social din România. Printre programele de responsabilitate social? dezvoltate de COSMOTE România se num?r?: „Mesaje de iubire – campanie de SMS-uri de Anul Nou”, parteneriatul cu Asocia?ia Telefonul Copilului,  programul de colectare de DEEE-uri „I love recycling”, programul de plantare „Adopt? o p?dure”, programul intern de protec?ie a mediului înconjur?tor „Green Office” ?i multe altele.