COSMOTE România câ?tig? spectru nou în benzile de 800 MHz, 1800 MHz ?i 2600 MHz

27

 

În urma licita?iei pentru spectru derulat? de c?tre Autoritatea Na?ional? pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii (ANCOM), încheiat? pe 24 septembrie 2012, COSMOTE România anun?? c? î?i reînnoie?te licen?a de?inut? în prezent în benzile de 900 MHz ?i 1800 MHz ?i c? a achizi?ionat spectru suplimentar în benzile de 800 MHz, 1800 ?i 2600 MHz. Noile licen?e devin valide începând cu 6 aprilie 2014 ?i vor fi disponibile pentru o perioad? de 15 ani.

În baza spectrului extins, ob?inut prin intermediul licita?iei, COSMOTE va putea investi mai departe în dezvoltarea re?elei de comunica?ii mobile, asigurându-se c? va continua s? r?spund? nevoilor consumatorilor în materie de servicii de calitate, bazate pe tehnologii avansate.

Prin aceast? licita?ie, COSMOTE a securizat 50 x 2 MHz de spectru, în deplin? conformitate cu obiectivele ?i strategia de licita?ie a companiei, prin care va putea sus?ine nevoile de extindere a re?elei pe termen lung, din punct de vedere al dezvolt?rii ?i al capacit??ii de a g?zdui toate tehnologiile (2G/3G/4G).

 

Stefanos Theocharopoulos, CEO COSMOTE România, a declarat: “Am achizi?ionat toate blocurile de frecven?? necesare avans?rii demersului de extindere a re?elei, în linie cu angajamentul asumat pe termen lung de a furniza tehnologie de vârf ?i cea mai bun? experien?? de utilizare a acesteia. Astfel, avem acum toate resursele pentru o dezvoltare durabil?, care s? ne permit? optimizarea re?elei oriunde nevoile consumatorilor o cer. Prin acest spectru substan?ial securizat pentru urm?torii 15 ani începând din 2014, ne-am asigurat c? putem continua s? r?spundem provoc?rilor competitive pe care le întrevedem. Prin viziune ?i perseveren??, vom continua epopeea cre?terii pe care am început-o în 2005. Credem c? telecomul este unul dintre vectorii principali ai economiei na?ionale ?i investi?ia noastr? semnificativ? în spectru demonstreaz? faptul c? vom continua s? ne concentr?m pe oferirea de solu?ii de comunicare de calitate pentru to?i românii, atât pe segmentul reziden?ial, cât ?i pe cel de business”.