COSMOTE România ajut? întreprinderile mici ?i mijlocii s? ob?in? performan?? cu noul portofoliu de abonamente business

19

Gestionarea unei afaceri a devenit mai mult decât o provocare în zilele noastre. Antreprenorii ?i managerii au nevoie s? aleag? solu?iile de comunicare perfecte, pentru a ob?ine cea mai bun? performan?? de la angaja?ii lor sau un control mai eficient al costurilor pentru a întâmpina cererile clien?ilor. De aceea, COSMOTE România ofer? cele mai utile instrumente de comunicare, deosebit de importante în secolul comunic?rii, la pre?uri ?i cu avantaje incluse incomparabile.

COSMOTE România lanseaz? noul portofoliu de business, oferind planuri tarifare care includ beneficii ce ajung pân? la apeluri de voce na?ional si trafic de date nelimitat, fiind disponibile pentru activare în toate magazinele COSMOTE ?i ale partenerilor, precum ?i prin canalele de vânz?ri directe ale COSMOTE.

În linie cu promisiunea de a le oferi clien?ilor cele mai avantajoase oferte de comunicare, COSMOTE România a creat pachete personalizate cu scopul de a întâmpina varietatea de nevoi de comunicare ale întreprinderilor mici ?i mijlocii. Acum IMM-urile, indiferent de m?rimea lor, pot avea cel mai bun raport calitate – pre? ?i beneficii chiar de la magazinul de vis-a-vis. Astfel, chiar dac? vorbim de o afacere la început de drum sau care are deja ani de experien??, acestea au la dispozi?ie cele mai avantajoase abonamente, potrivite cerin?elor lor”, a declarat Panos Makris, Chief Commercial Officer COSMOTE România.

Portofoliul COSMOTE Business include abonamente de la XXS pân? la XXL Plus. Apeluri nelimitate în grup, minute ?i SMS-uri na?ionale, minute interna?ionale sunt doar câteva dintre beneficiile pe care noile abonamente le aduc întreprinderilor mici ?i mijlocii din România. Orice afacere are acum toate instrumentele de comunicare necesare pentru a avea cea mai bun? performan?? ?i pentru a cre?te productivitatea angaja?ilor. Noile abonamente pot fi achizi?ionate împreun? cu smartphone-uri speciale ?i terminale astfel încât to?i angaja?ii s? aib? access la e-mail ?i internet chiar ?i atunci când sunt în afara biroului.

Noul portofoliu de abonamente are pre?uri începând cu 6 euro/lun? (f?r? TVA) pentru abonamentul XXS ?i pot ajunge pân? la 65 euro/lun? (f?r? TVA) pentru abonamentul XXL Plus, care include, pe lâng? minute nelimitate în grup, ?i trafic de date na?ional nelimitat ?i minute na?ionale nelimitate. Mai mult, începând cu abonamentul L, clien?ii de business au trafic de date în roaming inclus, de la 18 euro/lun? (f?r? TVA), o solu?ie perfect? pentru oamenii de afaceri care c?l?toresc des în afara ??rii ?i au nevoie s? gestioneze afacerea.

Noul portofoliu Business este disponibil pentru contracte noi, dar ?i pentru clien?ii de business existen?i care doresc s? î?i reînoiasc? contractele, pentru 12 sau 24 de luni.

Oferta complet? de pre?uri este disponibil? aici