Cosmote lanseaz? o nou? campanie de imagine

106

Vine un moment în via?a fiec?ruia dintre noi când realiz?m deodat? c? vorbim ?i îi auzim pe cei dragi de lâng? noi, dar in realitate nu îi ascult?m. D?m vina pe haosul de zi cu zi pentru aceast? lips? de aten?ie, dar adev?rul este c? nu mai avem r?bdare pentru lucrurile importante, iar comunicarea real?, din inim?, aproape c? a încetat. Acesta este momentul în care fiecare dintre noi ar trebui s? revin? la elementul esen?ial al vie?ii: grija fa?? de cel?lalt. La Cosmote, credem c? a vorbi ?i a asculta reprezint? acel dar suprem, nepre?uit, pe care îl are ?i îl folose?te o fiin?? uman?. Ni se ofer? atât de mult timp pentru a vorbi îns? cu greu g?sim timpul necesar pentru a-i asculta pe cei din jurul nostru. Acum ar putea fi momentul potrivit s? schimb?m acest lucru.

Fidel crezului s?u „Lumea noastr? e?ti tu”, Cosmote România pune lucrurile într-o perspectiv? diferit? distan?ându-se de cursa pentru mii de minute ?i oferindu-le românilor, în locul acesteia, nu numai minute pentru a vorbi, ci ?i pentru a asculta. Cosmote decide s? deschid? o nou? cale a modului de a interac?iona cu cei de care ne pas? ?i comunic? aceasta prin intermediul noii campanii de comunicare care începe pe 15 septembrie, pe principalele re?ele de televiziune, la nivel na?ional.

Prin acest demers, Cosmote România devine generator de emo?ii in industria telecom, de data aceasta nu numai prin oferte relevante care s? surprind? pia?a, ci ?i printr-un mesaj simplu care s? emo?ioneze consumatorul: sentimentele pot c?l?tori prin intermediul undelor radio pentru a suplini nevoia de empatie a fiec?ruia dintre noi. Accesa?i acest link pentru a viziona spotul TV ce scoate în eviden?? ner?bdarea ?i viteza în care tr?im ?i modul în care putem tr?i adev?rata emo?ie oprindu-ne doar câteva momente pentru a-i asculta pe cei dragi de lâng? noi. Apoi, întreba?i-v? în forul interior: în care dintre personaje m? reg?sesc? Ideea campaniei apartine regizorului grec Konstantin Pilavios, idee adaptat? personal de dânsul pentru Cosmote România. Campania a fost realizat? de Papaya Advertising, care colaboreaz? cu Ogilvy România pentru campanile de business ale Cosmote.