COSMOTE introduce extraop?iunea Full Power

27

COSMOTE România ofer? ?i mai mult? putere de comunicare clien?ilor s?i, prin introducerea unei noi extraop?iuni prepaid – Full Power. Cu noua extraop?iune, clien?ii COSMOTE beneficiaz? deopotriv? de servicii de voce ?i date, pentru a comunica ?i mai mult cu familia ?i prietenii ?i pentru a r?mâne conecta?i la ce se întâmpl? în jurul lor.

 Astfel, pentru numai 8 euro credit/lun?, extraop?iunea Full Power include 180 de minute na?ionale ?i interna?ionale/SMS-uri na?ionale, 3.000 de minute/SMS-uri în re?eaua COSMOTE, 3.000 de minute în re?eaua fix? Romtelecom ?i 25 MB trafic de date incluse în ofert?. Minutele interna?ionale incluse în aceast? ofert? pot fi folosite pentru apelurile pe mobil c?tre Italia, Spania, Fran?a, Ungaria, Germania, Marea Britanie, SUA, Canada ?i Israel ?i, de asemenea, pentru apeluri c?tre re?elele fixe din statele Uniunii Europene, SUA, Canada ?i Israel.

 Clien?ii care de?in un smartphone ?i vor s? se bucure mai mult de capabilit??ile acestuia î?i pot activa, în completarea acestei extraoptiuni, on-top-ul Free+. Astfel, 20 de minute na?ionale ?i interna?ionale/SMS-uri na?ionale ?i 125 MB trafic de date sunt disponibile pentru un credit extra de 1 euro.

 Extraop?iunea Full Power ?i on-top-ul Free+ sunt disponibile promo?ional pâna la data de 27 Septembrie 2012, cu posibilitate de prelungire.