Consultare publica pentru operatorii telecom si proprietarii infrastructurii publice

29

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune astazi consultarii publice proiectul de decizie prin care stabileste detaliile procedurii sale de solutionare a litigiilor dintre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si operatorii de retea, precum si a litigiilor dintre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si persoanele care detin cu orice titlu o infrastructura fizica instalata in interiorul unei cladiri.

Sunt discutii legate de modalitatea de sesizare a Autoritatii, actele premergatoare desfasurarii procedurii de solutionare a litigiilor, etapele desfasurarii procedurii propriu-zise (citarea partilor, desfasurarea intalnirilor, incidentele procedurale etc.), emiterea deciziei de solutionare a litigiului, precum si regulile aplicabile comunicarii actelor de procedura.

ANCOM poate interveni pentru solutionarea litigiilor in situatiile in care partile implicate nu ajung la o solutie amiabila pe marginea unor dispute care se refera la:

– acordarea accesului la infrastructura fizica, inclusiv daca aceasta este instalata in interiorul unei cladiri

– modificarea clauzelor contractuale privind modalitatile si conditiile, inclusiv cele tarifare, in care se realizeaza accesul la infrastructura fizica, inclusiv daca aceasta este instalata in interiorul unei cladiri

– punerea la dispozitie a informatiilor referitoare la amplasarea, traseul, tipul si utilizarea actuala a infrastructurii fizice, precum si a unui punct de contact

– efectuarea inspectiei elementelor de infrastructura fizica vizate in vederea instalarii unor elemente ale retelelor de comunicatii electronice

– punerea la dispozitie a informatiilor referitoare la lucrarile de inginerie civila proprii aflate in curs sau planificate, precum si realizarea coordonata a acestora

Proiectul de decizie pentru stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 13.10.2016, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.