Consultare publica asupra procedurii de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio pentru categorii specifice de utilizatori

19

ANCOM lanseaza spre consultare publica un proiect de decizie pentru a stabili o procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare si reprezentantele organizatiilor internationale acreditate in  Romania, precum si conditiile de utilizare temporara a frecventelor radio pe durata vizitelor unor demnitari straini in Romania.

 

Astfel, conform proiectului de decizie aflat in consultare publica, misiunile diplomatice, oficiile consulare si reprezentantele organizatiilor internationale acreditate in Romania care doresc sa utilizeze frecvente radio vor trebui sa obtina o licenta. In acest scop, vor transmite Ministerului Afacerilor Externe – Directia Protocol o Nota Verbala si doua formulare-tip cu informatii specifice despre serviciul de radiocomunicatii si tipul de aplicatie solicitat. Ministerul Afacerilor Externe – Directia Protocol va transmite ANCOM, in termen de 10 zile lucratoare, solicitarea de acordare a licentei de utilizare a frecventelor radio iar in maxim 6 saptamani, ANCOM va emite licenta de utilizare a frecventelor radio si autorizatia de asignare a frecventelor radio.

 

Termenul de valabilitate a licentei de utilizarea a frecventelor radio este de cinci ani, dar poate fi si mai scurt, ca de exemplu in cazul licentelor acordate pentru transmisii ocazionale sau la cererea solicitantului. ANCOM poate respinge o cerere de acordare a licentei  facuta de o misiune diplomatica in cazul in care solicitantul nu a depus toate documentele, nu exista frecvente radio disponibile in conditiile solicitate, nu sunt indeplinite conditiile tehnice sau legale din domeniul comunicatiilor electronice sau in cazul in care nu se justifica, in mod obiectiv, alocarea resursei de spectru solicitate din considerente ce tin de utilizarea rationala si eficienta a spectrului radio.

 

Proiectul de decizie stabileste si procedura de aprobare a utilizarii temporare a frecventelor radio cu ocazia vizitelor unor demnitari straini in Romania. In acest caz, misiunea diplomatica a statului interesat va transmite Ministerului Afacerilor Externe – Directia Protocol o solicitare in vederea stabilirii conditiilor de utilizare temporara a frecventelor radio. Ministerului Afacerilor Externe – Directia Protocol va transmite ANCOM solicitarea cu cel putin 12 zile lucratoare inainte de data inceperii utilizarii efective.

 

De asemenea, proiectul de decizie propune si o procedura de modificare a licentelor de utilizare a frecventelor radio si a autorizatiilor de asignare a frecventelor radio acordate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate in  Romania.

 

Proiectul de decizie privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare si reprezentantele organizatiilor internationale acreditate in Romania poate fi accesat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 15.04.2015, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti), direct la registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.