Computaris gestioneaz? traficul unei re?ele Wi-Fi din România

26

Computaris, companie specializat? în consultan?? ?i integrare de sisteme din industria telecom, anun?? livrarea în timp record a unei solu?ii de management al traficului Wi-Fi unui operator mobil din România. 

 

Solu?ia Computaris pentru managementul re?elelor Wi-Fi este accesibil? utilizatorilor români ca parte a unui serviciu lansat de operator în câteva zeci de loca?ii din ?ar?. Platforma a fost proiectat? ?i integrat? în timp record ?i permite operatorului s? ofere acces la servicii de Internet unui num?r nelimitat de utilizatori, de pe orice tip de terminal.

 

Utilizând platforma Computaris, operatorul controleaz? cu u?urin?? accesul la re?eaua sa Wi-Fi pe baza schemelor flexibile de autentificare ?i de autorizare a utilizatorilor, care permit configurarea accesului la nivel de utilizator, grup de utilizatori sau per loca?ie, precum ?i monitorizarea ?i personalizarea accesului pe baza rapoartelor detaliate despre datele de trafic ?i profilul utilizatorilor. Un element unic al platformei este reprezentat de capacitatea de a localiza serviciul nou-lansat ?i de a oferi con?inut ?i reclame specifice fiec?rei loca?ii.

 

Computaris sprijin? operatorii mobili ?i furnizorii de servicii de comunica?ii din întreaga lume oferindu-le o solu?ie de management al re?elelor Wi-Fi complet?, scalabil? ?i flexibil?, care înglobeaz? peste 20 de ani de experien?? în dezvoltarea ?i implementarea de proiecte telecom la nivel global.