Comisia European? alege HP ca furnizor de servere de inalt? disponibilitate

19

Hewlett-Packard B.V.B.A/SPRL din Belgia a anun?at faptul c?, în urma licita?iei deschise DIGIT/R2/PO/2011/038 — Mainframe data servers III, Comisia European? a ales serverele HP Integrity ?i întreg mediul de operare  asociat bazat pe sistemul de operare HP-UX 11iV3, pentru aplica?iile critice ale Uniunii Europene care deservesc multiple ??ri ?i regiuni, inclusiv aplica?iile care presupun prelucrarea intensiv? a bazelor de date ?i a altor medii critice.

Conform termenilor înscri?i în contractul cadru (DI/07/120), institu?iile, agen?iile ?i organismele participante ale Uniunii Europene vor putea utiliza noile servere HP Integrity bazate pe procesoare Intel® Itanium®, ce ruleaz? sistemul de operare HP-UX 11i v3.

Una dintre etapele evalu?rii tehnice a presupus derularea unor teste de referin?? în Centrul de Performan?? HP pentru EMEA (Europa, Orientul Mijlociu ?i Africa), din Böblingen, Germania. Conform criteriilor de atribuire publicate în documentul care stabile?te condi?iile licita?iei, oferta HP a reprezentat cea mai bun? solu?ie din punct de vedere al raportului calitate-pre?.

 „Nevoia de sisteme de mare disponibilitate a crescut pe fondul extinderii aplica?iilor de cloud computing, a celor care opereaz? cu volumele uria?e de date nestructurate, ca ?i a aplica?iilor destinate dispozitivelor mobile”, a spus Ric Lewis, Vicepre?edinte ?i General Manager interimar, Business Critical Systems, HP. „Serverele HP Integrity cu mediul de operare HP-UX vor permite autorit??ilor contractante s? continue implementarea în siguran?? a solu?iilor „mission-critical” în condi?iile unui nivel ridicat de siguran??, performan?? ?i eficien??.”(1)

De asemenea, al?turi de serverele de înalta disponibilitate  HP Integrity, HP va furniza echipamente asociate, inclusiv solu?ii software. În plus, portofoliul HP Technology Services va asigura servicii ?i suport, inclusiv mentenan?? ?i servicii profesionale.

Serverele HP Integrity ?i mediul de operare HP-UX fac parte ?i din portofoliul „HP Converged Infrastructure”, care simplific? ?i unific? infrastructura IT printr-un portofoliu comun ?i modular de sisteme de tip „mission-critical”, concepute pentru a oferi  un grad mare de disponibilitate, scalabilitate ?i flexibilitate pentru cele mai solicitante înc?rc?ri de lucru ale organiza?iilor.

Serverele HP Integrity sunt diponibile pentru instalare atât în loca?iile Comisiei Europene ?i Parlamentului European din Buxelles ?i Luxemburg, cât ?i în sediile Centrului Comun de Cercetare din Belgia, Germania, Italia, Olanda ?i Spania. De asemenea, o serie de alte institu?ii localizate pe teritoriul diverselor state membre ale Uniunii Europene vor putea beneficia de aceste noi sisteme de tip „mission-critical”.

HP Discover, cel mai important eveniment al HP din America, va avea loc între 10-12 iunie în Las Vegas.

(1) Opiniile exprimate mai sus apar?in exclusiv companiei HP ?i nu reprezin?? pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.