Clien?i Twitter actualiza?i pentru iOS ?i Android, op?iuni noi ?i securitate mai bun?

32

Twitter a actualizat clien?ii s?i pentru Android ?i iOS la versiunile 3.1, respectiv 4.1, ace?tia ad?ugând o serie de facilit??i noi ?i un mesaj de avertizare pentru utilizator în cazul în care acesta folose?te func?ia Find Friend iar aplica?ia este nevoit? s? acceseze agenda de contacte – un rezultat al scandalului de acum o s?pt?mân?

 

Ambele versiuni ofer? acum scurt?turi pentru reply, retweet, delete ?i altele accesibile pentru fiecare mesaj în parte printr-o simpl? mi?care swipe, avertiz?ri la accesarea agendei ?i serie de îmbun?t??iri ale performan?ei interfe?ei ?i codului de re?ea.

 

Versiunea pentru Android a mai primit compatibilitatea cu Ice Cream Sandwich ca noutate remarcabil?, în timp ce versiunea iOS aduce mai multe lucruri noi cum ar fi ajustarea dimensiunii fonturilor, copy/paste pentru mesaje ?i date din profilurile utilizatorilor ?i op?iuni noi pentru URL-urile din mesaje.