CEO-ul provizoriu de la Yahoo pleac? definitiv din companie pentru c? a fost înlocuit cu o femeie

33

Fostul CEO interimar de la Yahoo, Ross Levinsohn, a declarat c? p?r?se?te definitiv compania pentru c? nu a fost numit permanent în aceast? func?ie. El ?i-a anun?at decizia la dou? s?pt?mâni dup? ce Marissa Mayer, fost? directoare executiv? la Google,  fost numit? CEO la Yahoo.

Se pare c? Levinsohn le spusese deja oamenilor cu care lucra c? va r?mâne CEO, iar ace?tia sperau c? se vor putea baza în continuare pe sprijinul lui. La sfâr?itul s?pt?mânii trecute le-a trimis îns? un email în care îi anun?a c? nu vor mai colabora: „Voiam s? v? anun? c? perioada mea petrecut? la Yahoo a luat sfâr?it. A fost o experien?? incredibil? pentru mine ?i sunt mândru de ceea ce am realizat în ultimii ani contribuind la transformarea lui Yahoo într-un lider al industriei de media digitale ?i al publicit??ii online. Yahoo e un brand ?i o companie uimitoare ?i plec ?tiind c? am f?cut tot ce puteam mai bine ca s? inform?m ?i s? distr?m peste 700 de milioane de utilizatori în fiecare lun?. Conducerea acestei companii a fost una dintre cele mai bune experien?e profesionale de care am avut parte pân? acum, dar a venit timpul s? caut urm?toarea provocare”.

Levinsohn s-a al?turat companiei în 2010 ca vicepre?edinte executiv pe zona celor dou? Americi.

 

Sursa: Electronista